Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707001422019TRANSITION TO UNIVERSITY LIFECompulsory123
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Felsefenin temel problemlerini ve bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak-değerler felsefesi, eğitim felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi olarak felsefi disiplinleri tanıtmak ve farklı yaklaşımları açıklamak
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. T. ŞENGÖNÜL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, Felsefe ve bilim ilişkileri, Felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, Başlıca felsefi akımlar, Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, Felsefi perspektifin geliştirilmesi, Felsefe eğitim ilişkisi, Eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, Çağdaş felsefe akımları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Arslan, A. (1994). Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara Özlem, D. (2004). Etik-Ahlak Felsefesi, İnkılap Kitabevi Yay. İstanbul Özlem, D. (1996) Felsefe ve Doğa Bilimleri, İnkılap Kitabevi Yay. İstanbul. Sönmez, V. 2007; Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara Tozlu, N. 2003, Eğitim Felsefesi, MEB; Ankara Gutek, G.L. (çev. Nesrin Kale) (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ütopya Yayınevi, Ankara
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr