Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801001092019Compulsory113
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı modern Türkiye’nin doğuş sürecinde etkili olmuş felsefi ve siyasal düşünce akımlarını ortaya koymak ve belli başlı düşünürlerin fikirlerini değerlendirmektir
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Mehmet KUYURTAR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Modernlik ve Batı dışı toplumların modernleşme serüvenleri. Osmanlı-Türk modernleşmesinin tarihsel-siyasal arka planı. Temel siyasal tutumlar ve fikir akımları akımları: Osmanlıcılık, Batıcılık, Milliyetçilik, İslamcılık, Pozitivizm ve Materyalizim
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay., İstanbul, 1978 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yay., İstanbul, 1990 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yay., İstanbul, 1992. Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yay., İstanbul, 1993 Hilmi Ziya Ülken, Modern Türkiye’de Düşünce Tarihi, Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz, Seyran Yay., İstanbul, 1995
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr