Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801003012019RADIO PROGRAMMINGCompulsory355
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Dersin Amacı Radyo program metni yazmayı ve yayına hazırlamayı öğretmek
Name of Lecturer(s)
Assoc Prof.Dr.Huriye Kuruoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Huriye Kuruoğlu, Radyoda Yayın, Yapım ve Türler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 Yardımcı Kaynaklar: 1.Huriye Kuruoğlu, Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 2.M.Kaye&A.Poperwell; Radyo Dersleri, Çev: Tuğrul Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr