Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
8010030820193D MODELLEING AND ANIMATIONCompulsory365
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere üç boyutlu sanal dünya hakkında bir bakış açısı oluşturmak, animasyon ve animasyon tekniklerinin kavratılması, öğrenilmesi ve 3D MAX üç boyutlu modelleme yazılımıyla temel modelleme ve animasyon yapma becerisini kazandırmaktır. Bu eğitimi alan kişiler 3D Max de çizimler yapıp, bu çizimlere gerçek desenler giydirip ışıklandırma ve hareketlendirme verebilecektir.
Name of Lecturer(s)
Öğr.Gör.Dr. Şule Güzel Özbek
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Derse Katılım Akademik Başarıya Etkisi Açısından Önemlidir.
Course Contents
3D Studio Max programını kullanarak tasarım, animasyon ve uygulamalar yaparak, grafik tasarım ve animasyonla profesyonel yaşamın gerektirdiği alanlarda etkileşimli çoklu ortam program ve tekniklerin kullanılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Nezih Kambur, 3D Studio Max Görselleştirme Ve Modelleme, İstanbul 2005, Pusula Yayınları Emrah Çelik, 3d Studio Max 9 Görselleştirme, İstanbul 2007, Değişim Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr