Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801004082019GENDER AND VISUAL CULTURECompulsory484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin görsel kültüre ilişkin tüm süreçlere hakim olmasını ve görsel kültür analizi yapabilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Yard. Doç. Dr. Özen OKAT ÖZDEM
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Görsel kültür, görsel kültür inceleme yöntemleri, görsel kültür üreticileri, görsel kültür tüketicileri, medya, erişim, mülkiyet, göstergeler, farklı sanat ve tasarım türleri, görsel kültür ve toplumsal süreç.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Ali Saydam, Algılama Yönetimi, Remzi Kitabevi. • Brigitte Borja De Mozota, Tasarım Yönetimi, Mediacat. • Clotaire Rapaille, Kültür Kodu, FGP Yayıncılık. • Ferit Edgü, Görsel Yolculuklar, Sel Yayıncılık. • Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı, Espas Yayınları. • İsmail Tunalı, Tasarım Felsefesine Giriş, Yapı Yayın. • Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları. • Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları. • Mark Gottdiener, Postmodern Göstergeler, İmge Kitabevi. • Özlem Güllüoğlu (editör), Görsel Metin Çözümleme, Ütopya Yayınları. • Raymond Williams, Kültür, İmge Kitabevi. • Rengin Küçükerdoğan, Reklam Nasıl Çözümlenir?, Beta Yayınları. • Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları. • Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr