Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
803001532009BASICS OF JOURNALISMCompulsory113
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The lecture aims to give the basic terminology of journalism and provide a general look to the historical development and stages of journalism field.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Selda Akçalı
Learning Outcomes
1Haber ve haberciliğin temel kavramlarını öğrenmek.
2Haber pratiğine ilişkin temel kavram ve süreçleri öğrenmek
3Haber ve gazeteciliğin tarihsel süreçteki değişimini ve gelişimini öğrenmek.
4Meslekte profesyonelleşmenin ve iletişim araçlarının dönüşümünün gazeteci kimliği ve haber pratiklerine yansımasını sorgulamak.
5Tekelleşme olgusunu ve medya yapısındaki etkilerini tartışmak.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
The lecture aims to give the basic terminology of journalism and provide a general look to the historical development and stages of journalism field.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Introduction to course subjectsMeeting
2historical stages of news and reportingLecture
3historical stages of news and reportingLecture
4historical stages of news and reportingLecture
5Describing newsLecture
6News/journalist/journalismLecture
7News processLecture
8Mid-termMid-term
9Basic concepts of news and news valueLecture
10News methodsLecture
11Relationship between journalist and news sourcesLecture
12Contemporary journalism genresLecture
13Radio-tv journalismLecture
14Journalism and social responsibilityLecture
15OmbudsmanLecture
16FinalFinal
Recommended or Required Reading
•Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara, 2000. •Selda İ. AKÇALI, Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2002. •Frederic Barbier, C.Bertha Lavenir; Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001. •Phillipe Gillard, Gazetecilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991. •Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14342
Self Study10440
Individual Study for Mid term Examination133
Individual Study for Final Examination133
TOTAL WORKLOAD (hours)90
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1              
LO2              
LO3              
LO4              
LO5              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr