Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2104002552013ANATOLIAN CULTURECompulsory234
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; Anadolu kültür tarihinde, insanoğlunun varlığına ilişkin ilk kanıtların elde edildiği en erken dönemlerden başlayarak ve kültürel evrim süreci izleyerek, Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Neolitik Çağ’da Anadolu’da varlık göstermiş uygarlıkları inceleyerek, Turist Rehberliği öğrencilerine Anadolu turları sırasında ve sonrasındaki mesleki yaşamlarında örnek bir bilgi ve yaklaşım temeli oluşturabilmek.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu dersin içeriğini, Anadolu uygarlıklarının; tarihsel süreç içindeki zamandizinsel yerleri, mimari, çanak çömlek, heykeltıraşlık yapıtları ve diğer önemli maddi kültür öğeleri yanında, kültürel, toplumsal, siyasal, dinsel ve düşünsel yapıları oluşturmaktadır. Ülkemiz kültür tarihindeki en önemli ören yerleri arasındaki Göbeklitepe, Çayönü, Nevali Çori ve Çatalhöyük gibi merkezleri, kent planları ve slaytları eşliğinde tanımak da ders içeriğinde önemli bir yeri tutarlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Başlangıçtan Perslere Kadar, Der Yayınları, İstanbul, 2003. 2.Arkeo Atlas, Anadolu’nun Tarihöncesi, Yazısız Zamanlar, Paleolitik-Mezolitik-Neolitik-Kalkolitik, Sayı 1, 2002. 3.TAY, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik 4.Klaus Schmidt, Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE En Eski Tapınağı Yapanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007, İstanbul. 5.Ian Hodder, Çatalhöyük, Leoparın Öyküsü, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2006 6.M. Özdoğan – N. Başgelen, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, yeni kazılar, yeni bulgular (metinler-levhalar, 2 cilt), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr