Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2104004552013ALTERNATIF TOURISM TYPESCompulsory474
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Turist rehberliği 2. sınıfta okuyan öğrencilere, kitle turizmi ve özel ilgi turizmi arasındaki farkları ve alternatif turistik ürünler hakkında bilgi vermektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Esin Özkan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Özel ilgi turizmi, turistik ürün çeşitleri, özellikleri ve arz talep koşulları dikkate alınarak incelenecektir.Derste anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ve uzmanların anlatımı ile pekiştirilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Turizm Bakanlığı yayınları ve web sitesi www.turizm.gov.tr TÜRSAB yayınları ve web sitesi www.tursab.org.tr Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt (Ed), Turistik Ürün Çeşitleri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. Meryem Akoğlan Kozak, Sadık Bahçe, Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr