Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
220003032014HEALTH STATISTICSCompulsory353
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Araştırma verilerini sınıflandırabilme, doğru istatistiksel yöntemlerle analiz edebilme, yorumlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Prof. Dr. Aynur UYSAL, Doç. Dr. Melek ARDAHAN, Doç. Dr. Şafak DAĞHAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İstatistiğin tanımı, sağlık alanında istatistiğin önemi ve kullanım alanları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı ölçütler, önemlilik testleri, verilerin ölçüm biçimi, hipotezler, istatistiksel yöntem seçimi ve analizi, SPSS programında verilerin girişi, parametrik testler, non-parametrik testler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Knap, R., Basic Statistice for Nurses. Second Edition, John Wiley Sono New York, Chichester, Brisbone, Toronto, Singapore, 1985. 2.Öztürk, A., Uygulamalı İstatistik, Ege Üniversitesi Hesap Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1978. 3.Püsküllü, H., İkiz, F., İstatistiğe Giriş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. Yayın No:1, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1986. 4.Sümbüloğlu, K., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. Hatiş Yayınları, Ankara, 1978. 5.Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası İzmir 2001 6.Akgül, A. Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri (SPSS Uygulamaları), Yükseköğretim Kurulu Matbaası Ankara, 1997 7.Hayran M, Özdemir, O, Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1996. 8.Polit F.D, Beck T.C, Hungler P.B, Essentials of Nursing Research, Methods, Appraisal, and Utilization. Lippincott, Fifth Edition, 2001. 9. Erefe İ., Aksayan S., Bayık A. , “Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri”. Odak Ofset, İstanbul, 2002.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr