Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001092016BASICS OF CHEMISTRY ICompulsory114
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. İsmail Cem Kantarlı
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Atom, molekül ve bileşik Kavramı; Atom yapısı ve atom modelleri; Periyodik sistemi ve Özellikleri; Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler; MOL Kavramı, Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal Hesaplamalar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Modern Üniversite Kimyası Cilt 1,C.E. Mortimer, Çevirenler: Altınata, T.; Akçay,H.; Anıl, H. ve ark.. Çağlayan Kitabevi, 2004, 5. Baskı. Genel Kimya 1, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Ralph H. Petrucci, R. H. Petrucci; çev. ed. T. Uyar., Palme Yayınevi, 2005 Temel Kimya, Ed. Prof.Dr. Lale Zor, Anadolu Üniversitesi Yayınları no 672, Açıköğretim Fakültesi Yayınları no 329, 1993,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr