Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001152016INTERPERSONAL RELATIONSCompulsory113
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler, kişilerarası iletişim tekniklerini kullanarak, sağlık iletişimi düzeyleri, iletişimin davranış üzerindeki etkilerini ve iletişime karşı direnç mekanizmalarını öğreneceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Assistant Proffessor Dr. Birsen Karaca Saydam, Assistant Proffessor Dr. Nazan T. Oran
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İletişim - İletişim Araçları - İletişim Türleri, İletişim Engelleri, Çağdaş Yaşamda Kişilik ve Kişilerarası İlişkiler, Başarılı İletişim Ve İletişimi Kolaylaştıran Etmenler, Bazı Özel Durumlarda İletişim
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Acar N.V. Terapötik İletİşim-Kişilerarası iletşim. Ankara, 1989. 2. Ann. L. Weber& John.H.Harvey, “Perspectives on Close Relationships”, Allyn and Bacon 3. Bilen M. Sağlıklı İnsan Ilişkileri, Sistem Offset, Ankara. 4. Cüceloğlu D., “Yeniden İnsan İnsana”, Remzi Kitabevi. 5. Cüceloğlu D., “İletişim Donanımları”, Remzi Kitabevi. 6. Dökmen Ü., “İletişim Çatışmaları ve Empati”, Sistem Yayıncılık.13. baskı. 7. Orlando I.J. Hemşire Hasta İlişkisinde Kişilerarası Süreçler.Çev: Ayşe Özcan, Nurgün Platin).1984. 8. Özcan A. Hemşire –Hasta İlişkisi ve İletişim . İzmir, 1996. 9. Reardon K.D.J. (2000). Kişiler Arası İletişim. Çev:Sacide Vural. 10. Terakye G. Hemşirelikte Iletişim Ve Hasta Hemşire Ilişkileri, T.C.SB. Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr