Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001042016BASICS OF CHEMISTRY IICompulsory124
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı eczane hizmetleri programı öğrencilerine temel kimyasal kavramları, kimya bilgi birikimini ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. İsmail Cem Kantarlı
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri, Kimyasal Hız ve Kimyasal Denge, Çözeltiler ve Derişimler, Çözünürlük ve Kompleks İyon Dengeleri , Asitler ve bazlar, Yükseltgenme İndirgenme (Redoks) Tepkimeleri, Organik Kimya (Hidrokarbonlar, Heteroatomlu Bileşikler)
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr