Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001062016MEDICAL BIOLOGYCompulsory123
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Tıbbi Biyoloji dersinin amacı ve hedefi bir hücrenin ışık ve elektron mikroskobik yapısını, membran reseptörlerini, hücre içi sinyal yollarını, hücre içi iletiminin moleküler temelini, anormal hücre farklılaşmasını, kanser hücresinin moleküler biyolojisini, canlı organizmanın üremesini ve genetik yapısını incelemek, ile genel genetik, moleküler genetik ve insan genetiği hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Name of Lecturer(s)
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hücre Biyolojisi: Hücre teorisi, tarihçesi ve hücrenin tanımı. Hücrenin biyomolekülleri. Organeller ve fonksiyonları. Sinyal İletimi: Membran reseptörleri. Hücreler arası sinyal iletimi. Hücre içi sinyal iletimi. Kanser Biyolojisi: Anormal hücre farklılaşması. Kanserin moleküler mekanizmaları. Protoonkogenler ve Onkogenler.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell” Garland Science, Fourth Edition (2002) Tıbbi Biyoloji Ders Notları Anabilim tarafından dağıtılmaktadır
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr