Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001142016DRUG ABUSEMENTCompulsory122
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin insan sağlığını tehdit eden ve bağımlılık düzeyinde kullanılan maddeleri tanıyabilmesini, bu maddelerin insan sağlığına etkilerini kavrayabilmesini, madde bağımlısı olan bireylere yönelik hemşirelik bakımını uygulayabilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Öğr.Gör.Tülay SAĞKAL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Madde bağımlılığı ile ilgili kavramlar, etiyolojisi, epidemiyolojisi, tarihçesi. Bağımlılık yapıcı maddeler: sigara, alkol, esrar, opioidler, inhalanlar, amfetaminler, barbitüratlar. Maddelerin etkileri, yoksunluk belirtileri, tedavisi. Toplumda koruyucu önlemler.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Kum, N., ”Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı, (1996) • Öztürk O., “Ruh sağlığı ve bozuklukları”9.Basım, Ankara,(2002) • Çoşkunol, H. “Alkol Bağımlılığı Tanı ve Tedavisi”, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, İzmir, 1996 • Kaplan H., Sadock ,B.,J.,”Synopsis of Psychiatri” Eighth edition, 2004 • Kalyoncu Ö.A.(2003). Alkol Bağımlılığında Tek Taraflı Aile Terapisi, Bağımlılık Dergisi • Köroğlu E., (çeviri editörü) “DSM IV Tanı Ölçütleri (1994), Ankara. • Yüksel N. “Ruhsal Hastalıklar”, 2. Baskı, 2001, Ankara • Fortinash K., Worret H.P (1996) Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby-Year Book, St. Louis Missouri. • Çam O, Özgür G, Gürkan A(2004). Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Ders Notları, İzmir. DERS ARAÇLARI: Barkovizyon, kitap, DVD
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr