Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802002062016PUBLIC HEALTHCompulsory243
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Halk sağlığının amacı; toplumun ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, mental, sosyal, çevresel olarak sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bu amacını, insan yaşamının sağlık ve hastalık gibi dönemlere bölünemeyen bir bütün olduğunu ve insanın çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak gerçekleştirmeye çalışır. Sağlığa bütüncül yaklaşımı sağlanması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bir boyut olarak temel sağlık hizmetlerinin kavranılması, epidemiyolojinin sağlık hizmetlerinde ve bilimsel çalışmalarda önemi ve yerinin tartışılmasını da amaçlar
Name of Lecturer(s)
Aliye Mandıracıoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
1. Halk Sağlığına Giriş 2. Sağlığı Etkileyen Etmenler 3. Koruyucu Hizmetler 4. Temel sağlık hizmetleri 5. Sağlık hizmetlerinin gelişimi 6. Üreme sağlığı 7. Aile planlaması yöntemleri 8. Bağışıklama 9. Epidemiyoloji ve bilimsel araştırma yöntemleri 10. Sağlık ölçütleri 11. Bulaşıcı hastalıklardan korunma 12. Kronik hastalıklardan korunma 13. Toplum beslenmesi ve toplumda sık görülen beslenme sorunları ve korunma programları 14. Sigaranın zararları ve sigarayı bıraktırma programları 15. Akılcı ilaç kullanımı 16. İlaç sunumu ve yönetimi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
yok
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr