Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802002082016PHYSIO-PATHOLOGY OF CHRONICAL DISEASESCompulsory244
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin patolojiyi öğrenirken, terim ve deyimleri de öğrenmesi. Patolojide öğrendikleri bilgiler ile klinik sınıflarda karşı karşıya kalacakları vakalar ve söz konusu olacak hastalıklar hakkında, yorum yapabilmelerini kolaylaştırmak. Patolojide öğretilen bilgilerden sentez yapabilme yeteneğini geliştirmek ve böylelikle klinikte başarılı olmalarını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Taha ÜNAL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Patolojinin tanımlamasını yapmak. Patolojide ki temel terminoloji ve patolojinin temellerini öğretmek. Lezyonların oluş biçimlerini ve morfolojilerini açıklamak. Tanıda kullanılan yöntemleri belirlemek ve açıklamak. Genel patolojiyi, diş hekimliği patolojisi kapsamında ele almak ve bunu geliştirmek için spesifik hastalıkları özet şeklinde ana hatlarıyla anlatmak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Değişik kitaplardan ve yayınlardan hazırlanmış ders notları. Kumar V, Abbas AK, Fausto N and Mitchel RN: Robbins Basic Pathology 8. ed WB Saunders Comp. 2007
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr