Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802003012016CHILD HEALTH AND DISEASESCompulsory365
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
1. Çocuk ve ergen sağlığını sağlamak ve korumaya yönelik temel yaklaşımları vermek 2. Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Remziye Tanaç, Prof. Dr. Nilgün Kültürsay, Prof. Dr. Sarenur Gökben, Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, Prof. Dr. Nazan Çetingül, Prof. Dr. Ferda Özkınay, Prof. Dr. Afig Berdeli, Prof. Dr. Savaş Kansoy, Prof. Dr. Kaan Kavaklı, Prof. Dr. Mahmut Çoker, Prof. Dr. Esen Demir, Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Prof. Dr. Sadık Akşit, Prof. Dr. Ruhi Özyürek, Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Caner Kabasakal, Prof. Dr. Mete Akısü, Prof. Dr. Hasan Tekgül, Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Prof. Dr. Fadıl Vardar, Prof. DrYeşim Aydınok, Prof. Dr. Necil Kütükçüler, Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Kantar, Assoc. Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Assoc. Prof. Dr. Serap Aksoylar, Assoc. Prof. Dr. Ertürk Levent, Assoc. Prof. Dr. Damla Gökşen, Assoc. Prof. Dr. Gül Serdaroğlu, Assoc. Prof. Dr. Funda Özgenç, Assoc. Prof. Dr. Güzide Aksu, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Yalaz, Assoc. Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar, Assoc. Prof. Dr. Can Balkan, Assoc. Prof. Dr. Bülent Karapınar, Assoc. Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, Assoc. Prof. Dr. Figen Gülen, Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Arıkan Akyıldız, Assoc. Prof. Dr. Zülal Ülger, Assoc. Prof. Dr.Sema Kalkan,Assist. Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Önceki yıllara ait tüm dersler
Recommended Optional Programme Components
Evre 2 Blok 4, Evre 3 Blok 1, Evre 4 Blok 1, Evre 4 Blok 4
Course Contents
Pediatrik Kardioloji Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Pediatrik Nefroloji Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Pediatrik Nöroloji Pediatrik Allerji Pediatrik Solunum Yenidoğan Pediatrik hematoloji Pediatrik Onkoloji Sağlıklı Çocuk Birimi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Cura A., ”Pediatrik Propedötik: Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi”, Ege Çocuk Vakfı Yayınları No: 10, (2001) Cura A., ”Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri”, Ege Çocuk Vakfı Yayınları No:6, (1999) Behrman R.E., Kliegman R.M., Jenson H.B., “Nelson Textbook of Pediatrics”, 16th edition, WB Saunders, (2007)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination280
Quiz120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr