Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802003102016RESEARCH PLANNING AND ANALYSIS IICompulsory364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Sağlık alanına katkı yapıcı problem çözme yeteneği geliştirme amacı ile düzenlenmiş, bilimsel yaklaşım, süreç ve tekniklerin tanıtılması, araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme yeteneği geliştirme, bir sağlık araştırmasının süreç aşamaları ve adımlarının incelenmesi amacı ile düzenlenmiş bir derstir. Bu dersin amacı hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilginin gelişimi ve hemşirelik alanı ile ilgili sorunların çözümü için öğrenciye hemşirelikte araştırmanın önemini kavratma ve farkındalık geliştirmek üzere; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma desenlerini gözden geçirmek üzere bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ayla Bayık, Prof. Dr. Süheyla A. Özsoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
1. Çağdaş Bilim ve Yöntem bilimin Tarihsel Gelişimi 2. Hemşirelik Disiplini ve Araştırma, 3. Araştırmada Temel Terimler ve Süreç Adımlarına Bakış, 4. Literatür Tarama, 5. Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin Belirlenmesi, 6. Araştırma ve Etik, 7. Araştırmaların temel özellikleri, 8. Araştırmaların Sınıflandırılması ve Araştırma Tasarımları (Kalitatif Araştırmalar, Kantitatif Araştırmalar, Deneme Desenleri) 9. Araştırmada Evren ve Örneklem, 10. Veri Toplama Yöntem ve Araçları 11. Veri Toplamada Temel Yaklaşımlar 12. Veri Toplama Araçlarının Kalitesini Sağlama. 13. Verilerin Analizi, 14. Araştırmanın Zamanlanması, 15. Bütçe Olanaklar, 16. Bulgular ve Yorumlanması 17. Rapor yazımı, Araştırma Önerisi, Tez Yazımı, 18. Poster, Sözel Bildiri, Makale hazırlama. 19. Araştırma Raporlarının Değerlendirilmesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
çeşitli.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr