Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802004092016CURRENT DEVELOPMENTS IN NUTRITIONCompulsory474
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, yeni ürün geliştirmede ve gıda işlemede, insanların gereksinimini karşılayacak şekilde gıdaların besleyici değerlerini göz ardı etmeden bilgi, deneyim ve yeni kaynakların uygulanabilirliğini arttırmaktır. Bugün, gıda geçmişte olduğundan daha farklı bir yaklaşımla, yaşamsal önemi, açlıkla savaşmadaki yeri, sağlık üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ele alınmaktadır. Gelecekte gıda endüstrisi bugün olduğu noktadan daha ileride daha ciddi bilimsel araştırmalara gereksinim duyan bir alan olacaktır. Bu alandaki eğitimin ve araştırmaların temel amacı gıda endüstrisinin, çok uluslu, teşvik edici ve profesyonel bir yaklaşım ile rekabet gücünü arttırmak olmalıdır. Beslenme dersi bu yaklaşımla Gıda Mühendislerinin gelecekteki yerinin önemini artırmayı amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sedef Nehri EL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası bilgisi
Course Contents
Beslenme ve sağlık ilişkisi; besleyici ve sağlıklı bir diyetin bileşenleri; karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi; yağlar ve beslenmedeki önemi; proteinler ve beslenmedeki önemi; vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi; besin öğesi olmayan diğer yararlı bileşikler; gıdaların enerjisini azaltma uygulamaları; oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Food Chemical Composition : Dietary Significance in Food Manufacturing, Hutton, T. 2002. Royal Society of Chemistry Pub. UK. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Nutrition : Concepts and Controversies, 8 th Edition, Frances Sizer, Eleanor Whitney 2000, Wadsworth/ Thomson Learning USA, 567 pp 2. Nutritional Aspects of Food Processing and Ingredients. Henry C.J.K. ; Heppell N.J. 1998. Aspen Publication , UK. 3. Antioxidants in Food. Pokorny, J;Yanishlieva, N. Gordon, M. 2001. CRC Press, New York.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr