Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802002072018FOOD MICROBIOLOGY AND SAFETYCompulsory233
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencinin, insanda hastalık oluşturan mikroorganizmalar ve bunlara ilişkin temel kavramlar hakkında genel bilgilenmesi, mikroorganizmaların morfolojilerini ve oluşturdukları hastalıkların bulaşma yollarını, infeksiyonların klinik bulgularını, tanılarını ve korunma yollarını bilmesini; enfeksiyon durumunda hastalardan doğru örneklerin alınmasını, laboratuvara yollanmasının bilmesini sağlamak; hemşirelik alanında enfeksiyon hastalıkları ile ilgili sorunları saptayabilmesini ve çözebilmesini, edindiği bilgileri mesleki uygulamalarında temel alabilmesini ve kullanabilmesini ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavramasını sağlamak
Name of Lecturer(s)
Prof Dr Süleyha HİLMİOĞLU POLAT
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe; mikroorganizmaların yaşamdaki yeri; mikroorganizmaların yapı, görünüm, sınıflandırma ve adlandırılması; mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi ve üretilme ortamları; mikroorganizmalar arası ve mikroorganizma-organizma ilişkileri; Flora tanımı, vücut bölgelerinin normal florası; Dış ortamın mikroorganizmalara etkisi; Virüslerin yapısı, replikasyonu, tıbbi önem taşıyan virüslerin sınıflandırılması; Mantarların yapısı, üretilmesi, sınıflandırılması, Klinik önemi olan olan mantar infeksiyonlarına genel bakış Antibakteriyel ilaçlar, direnç, antibiyotik duyarlılık testleri; Bağışıklık sistemi, organizmanın direnci ve bağışık yanıt; Patojenlik mekanizmaları; Mikrobiyoloji laboratuvarında incelenecek örneklerin alınması, İnfeksiyon hastalıklarının mikrobiyolojik tanı yöntemleri, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri; Virus infeksiyonları: HIV/AIDS, viral hepatitler; Solunum yolu infeksiyonu etkenleri; İdrar yolu infeksiyonu etkenleri; Kan ve kan yolu ile bulaşan infeksiyonlar; Hastane infeksiyonları; Aşılar ve infeksiyon hastalıklarından korunma yöntemleri; Sterilizasyon ve dezenfeksiyon.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Murray PR, Rosenthal KS, Phaller MA. Çeviri editörü: Başustaoğlu AC. (2010) Tıbbi Mikrobiyoloji. Altıncı baskı, Atlas Kitapçılık. Ankara. 2. Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. (2005) Mikrobiyoloji, Dördüncü baskı, Asya Tıp Kitabevi, İzmir.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr