Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
708001472018GENERAL LOGICCompulsory116
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders öğrenciye Belli başlı çıkarım türleri, küme öğretisi ve safsatalar hakkında bilgi vermeyi amaçlar
Name of Lecturer(s)
Lecturer Mustafa Kaya Sütçüoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Belli başlı çıkarım türleri Küme öğretisi Safsatalar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Mantık, Von Freytag Löringhoff, İst. Ünivers. Yay. Mantık, Prof. Dr. Doğan Özlem, Ara Yay. Mantık Terimleri Sözlüğü, Teo Grünberg, METU Press. Organon, Aristoteles, MEB. Yay. Dil, Doğruluk ve Mantık, A. J. Ayer, Metis Yay
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr