Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
708001582018SYMBOLIC LOGICCompulsory126
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerde formel analiz yeteneğini, verili öncüllerden dedüksiyon kuralları aracılığıyla argümantasyon yapma becerisini geliştirmektir.
Name of Lecturer(s)
Erhan Işıkar
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Mantığın zorunluluğu. Doğal dedüksiyonun tanımı ve işlevi. Birinci seviye özdeşlikli yüklemler mantığında analiz ve argümantaston.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Doğal Dedüksiyon; Erhan ışıklar, yayınlanmamış ders notları. Mantık: Doğru Düşünme Yöntemi; Cemal Yıldırım; Verso Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr