Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
YZM102SPECIAL ATHLETIC DISCIPLINE-FUNDAMENTALS II (SWIMMING)Compulsory123
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Yüzme antrenörlüğü eğitimi alan öğrencilere; yüzücü adayı çocuk ve gençlere yüzme eğitimi vermeyi öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Okt. Dr. M. Armağan ONGUN
Learning Outcomes
1Yüzücü yetiştirmeye yönelik olarak grup koordine edebilme, gruplara teknik gelişim eğitim programı uygulayabilme.
2Kaba formattaki yüzme hatalarını tespit edebilme. Sözlü uyarı kalıplarını kullanabilme.
3Yüzme tekniklerinin hareket döngü ve segmentlerini, bu segmentlerdeki hataların birbirleri üzerindeki etkilerini bilme.
4Yüzme teknik hatalarının yok edilmesine yönelik kullanılan koordinasyon egzersizi veri tabanına sahip olma.
5Her yüzücü adayının algı ve yetisine özel orjinal egzersiz çözümleri yaratabilme.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kaba formatta yüzme becerisi öğrenmiş çeşitli yaş-seviyelerdeki çocuk ve gençlere, yüzücü yetiştirme amaçlı kullanılan teknik geliştirme ve rafine etme egzersizlerinin uygulanması ile ilgili methodlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Makeup Examination122
Attending Lectures14456
Demonstration133
Report Preparation133
Report Presentation133
Individual Study for Mid term Examination133
Individual Study for Final Examination133
TOTAL WORKLOAD (hours)77
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
LO5           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr