Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
ANT305GENERAL ATHLETIC TRAININGCompulsory352
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor organizasyonlarında uygulayabilnmelerini sağlayacak yeteneklerini gelişirmektir.
Name of Lecturer(s)
Asc.Prof.Dr. R.Timuçin Gençer, Lecturer lhan Talas, Dr. Erdinç Demiray
Learning Outcomes
1
2
3
4
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Spor yönetiminde kariyer fırsatları ve spor yönetiminin sorumlulukları, içsel ve dışsal çevre analizi ve bunların spor organizasyonuna etkileri, spor endüstrisinde karar verme süreci, spor organizasyonlarında stratejik bakış açısı, profesyonel sporda motivasyon ve liderlik ve iletişim, spor organizasyonlarında insan kaynaklarının önemi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Definition of Endurance, General Training forms that improve endurance.
2 Training practices that improve Basic Endurance in Children Training practices
3 Open Field Applications Improving General Endurance for Adults,
4Indoor Applications Improving General Endurance for AdultsTraining practices
5Definition of Speed, Training Forms to Improve Parts of Speed
6Training Practices Improving Reaction Speed and Acceleration Section of sprint
7Training Practices Improving Maximal Speed and Speed EnduranceTraining practices
8Midterm exam
9Definition of Strength and Type of Strength Training Types
10Strength training practicesTraining practices
11Training Practices for improving Maximal Strength
12Power Training Practices
13Strength and power training applicationsTraining practices
14Definition of Coordinative Skills and Development of Coordination Skills
15Development of General Mobility, Flexibility and Agility FeaturesTraining practices
16Final Exam
Recommended or Required Reading
1. Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. 2. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3. Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr