Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
3401001052019BUSINESS MATHEMATICSCompulsory113
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Ticari Matematik, ekonomiyi ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olması ve meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilmesi hedeflenir.
Name of Lecturer(s)
Habibe NAZA ŞENSAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Oran-orantı, Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları, İskonto, Cari hesaplar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ötüken Senger, Ticari Matematik, İstanbul, ABP Yayınevi, 2007 Ertuğrul Çetiner, Ticari Matematik, Ankara, Baran Ofset, 2006 Sıdıka Parlak, Ticari Matematik, Bursa, Ekin Kitabevi, 2006
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr