Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
3401001072019ECONOMICSCompulsory114
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencilere iktisat bilimini tanıtarak, yöntemlerini açıklamak; mikro iktisada ilişkin (fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketici davranışı, fayda maksimizasyonu, üretim süreci v.b…) ve temel makro ekonomi konularında (milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme v.b…) bilgi edinmelerini sağlamaktır
Name of Lecturer(s)
Dr. Barış Gök
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Prof. Dr. Sadık ACAR, İktisada Giriş, DEU Hukuk Fakültesi Yayınları Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, Mikro İktisat Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster (2012) “Principles of Economics, Prentice Hall.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr