Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
3401001112019INTRODUCTION TO TOURISMCompulsory114
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı turizm bilimine giriş, turizm terminolojisi, turizm alt sektörü ve diğer sektörlerle ilişkileri ile ilgili temel bilgiler öğretmek ve ve bunları kullanabileceği deneyimler kazandırmaktır. Ayrıca ders kapsamında ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri analiz edilerek değerlendirilecektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Adnan Turksoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ana temel sektörler, alt sektörler ve turizm endüstrisi, turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, turist ve turizm kavramlarına detaylı bakış, turizmin gelişimi ve çeşitleri, turizmin ekonomik ve sosyo kültürel etkileri, ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri, Türkiye turizminin genel değerlendirmesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
USTA Öcal, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara,2008.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr