Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200003122001PROTETİK DİŞ TEDAVİSİZorunlu3510
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sabit protez uygulamalarında tanı ve tedavi planının; diş kesimi, ölçü, gingival retraksiyon, çeneler arası ilişki kaydı ve simantasyon tekniklerinin; temel oklüzyon bilgilerinin, kron türlerinin, endikasyon, kontrendikasyon, avantaj ve dezavantajlarının, hasta motivasyonu, protez sonrası bakım ve olası komplikasyonlar ile çözümlerinin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Birgül Özpınar Prof. Dr. H. Serdar Çötert Assoc. Prof. Dr. Bulent Gökçe
Öğrenme Çıktıları
1Diş eksikliği nedeni ile oluşan problemleri bilme
2Sabit protezleri diğer protez türlerinden ayıran temel farkları ayırt edebilme.
3Sabit protezlerin kullanım alanlarını ve özelliklerini kavrayabilme
4Hastaya sabit protez endikasyonu koyabilme ve tedavi planı yapabilme.
5Dayanak dişin sabit protez için hazırlanması işleminin prensiplerini kavrayabilme
6Sabit protezlerin yapım aşamalarının öğrenilebilmesi
7Sabit protezlerin yapımında kullanılan malzemeleri tanıyabilme
8Kron türlerini kavrayabilme
9Hassas bağlantılı ve dişüstü protezlerin öğrenilebilmesi
10Simantasyon ve türlerinin öğrenilebilmesi
11Oklüzyon ve artikülasyonun temel ilkelerini kavrayabilme
12Sabit protezlerin periyodik kontrol ve bakımını yapabilme.
13Sabit protez kullanımının olası güçlüklerini, protezin gündelik ev bakımını ve hasta sorumluluklarını hastaya öğretebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sabit protez uygulamalarını öğreten, kuramsal dersler ile laboratuar uygulamalarının eşgüdümlü olarak yürütüldüğü bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sabit protezlerin endikasyon, kontrendikasyon, avantaj ve dezavantajları.
2Sabit protezlerde tanı ve tedavi planlaması.
3Preparasyon yöntemleri ve genel ilkeler. Servikal sonlanma türleri.
4Gingival retraksiyon yöntemleri ve genel ilkeler.
5Model türleri ve sabit protezler için çalışma modeli hazırlama yöntemleri.
6Sabit protezlerin modelaj ilkeleri.
7Dental alaşımlar, revetmanlar ve döküm.
8Tesviye ve polisajın temel ilkeleri.
9Akrilik fasetli sabit protezlerin muflalanması.
10Akrilik jaket kron.
11Metal altyapılı jaket kron.
12Akrilik veneer kron.
13Ful metal kron.
14Siman türleri, özellikleri ve kullanım yerleri.
15Simantasyon yöntemleri ve temel ilkeler.
16Kuramsal ve uygulama ara sınavları.
17Hareketli bölümlü protezlere (HBP) giriş. HBP bileşenleri ve fonksiyonları: Eyerler, taşıyıcı kısımlar, bağlayıcılar, tutucular. Eyerlerin bölümleri: Kaide, kroşeler, tırnaklar, yapay dişler. Çevresel kroşe kollarının şekli. Bükme kroşe kolu kıvrılması I.
18Ekvator, giriş yolu, ekvator altı bölgeleri, engellemeler, tutucu bölgeler, rehber düzlemler, kroşe diş üzerinde nasıl iş görür. Kroşe bükümü II.
19Direkt tutucular, kron içi bağlantılar, kron dışı bağlantılar, kroşeler, kroşenin işlev ve özellikleri: Tutuculuk, stabilizasyon, taşıyıcılık, kavrama, karşılayıcılık, pasiflik
20Model analizi, giriş yolu seçimi. Rehber düzlemin avantajları. Yüksek ve alçak ekvator çizgilerinde ve devrik destek dişlerde kroşe planlaması.
21Büküm ve döküm kroşe hataları. Kroşe kontrol kriterlerine göre kroşe ödevlerinin değerlendirilmesi.
22Çiğneme kuvvetleri kemiğe nasıl iletilir. Düşey ve yatay kuvvetler. Çiğneme kuvvetleri nedeniyle HBP’ de oluşan hareketler. HBP’ de ortaya çıkan rotasyon ve kaldıraç hareketleri.
23Destekliğin sağlanması: Kaide plağı, tırnak, tırnak yuvaları, destek ekseni , destek düzlemleri, indirekt desteklik
24Ana ve küçük bağlayıcılar. İndirekt tutucular. HBP’de diş dizimi güçlükleri.
25HBP’ in işlevleri. HBP’ in avantajları ve dezavantajları. Sabit protezlerin avantajları ve dezavantajları.
26Hastayı anlamak. Teşhis ve tedavi planlaması, birinci ölçüler, HBP için ağız hazırlığı. Ölçü alınması ve ana model elde edilmesi. Ekvator altlarının doldurulması. Rölyef mumu. Dublikat model elde edilmesi işlemleri.
27HBP iskeletinin dublikat model üzerinde mumla şekillendirilmesi. Kanalların bağlanması, revetmana alma, döküm, tesviye ve cilalama.
28HBP’nin muflaya alınması. Konrollü akril tepimi, pişirme, mufladan çıkarma, tesviye ve cilalama. HBP’in anahtar ve akıcı akril yöntemiyle yapımı.
29HBP’in röbazaj ve astarlanması. HBP’de tamir ve ilaveler.
30Teorik ara sınav, pratik ara sınav. Okluzyonun düzenlenmesi.
31Kron ve köprü protezlerine giriş. Kron için diş preperasyonu.
32Diş preperasyon prensiplerine giriş. Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özpınar B, Çötert HS, Saraçoğlu A. Kliniğe Giriş. E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, 2003, Bornova 2. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Quintessence Publ. Co. Inc. 3. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. The C.V. Mosby Comp. 4. Martignoni M, Schönenberger A. Precision Fixed Prosthodontics: Clinical and Laboratory Aspects. Quintessence Publ. Co. Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı122
Derse Katılım284112
Uygulama/Pratik246144
Örnek Vaka İncelemesi7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)289
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155544545534244
ÖÇ2554544       3
ÖÇ34545544       
ÖÇ455445  4 4    
ÖÇ5554 435  5    
ÖÇ65544534       
ÖÇ7444544        
ÖÇ85544544       
ÖÇ95544534       
ÖÇ105455444       
ÖÇ115544544       
ÖÇ125445344      3
ÖÇ1355444543   4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr