Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300003472007FARMAKOLOJİ-FARMAKOTERAPİ IZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Farmakoloji ve Farmakoterapi I dersinin amacı öğrencilerin; lokal hormonların vücutta sentez ve salgılanma mekanizmalarını yorumlayabilmelerini; enflamasyon ve bağışıklık reaksiyonlarını açıklayabilmelerini; nonsteroidal analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların etki mekanizmalarını yorumlayabilmelerini; otonom sinir sistemini tanımalarını, memelilerdeki otonom sinir sisteminin işlevlerini, sistemin anatomik, morfolojik ve nörobiyokimyasal özelliklerini açıklayabilmelerini; otonomik gangliyon, kavşak ve sinapslardaki nörotransmisyonu yorumlayabilmelerini, bu yapılardaki reseptörleri ve alt tiplerini ve bu reseptörler üzerinden gelişen hücresel olayları ayırt edebilmelerini; parasempatomimetik, parasempatolitik, sempatomimetik ve sempatolitik ilaçları sınıflandırabilmelerini ve sorgulayabilmelerini; hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları, etki mekanizmalarını, istenmeyen etkilerini, ilaç-ilaç/besin/doğal ürün/hastalık etkileşmelerini ve tedavilerde ilaç kullanım ilkelerini sorgulayabilme ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeliha KERRY, Prof. Dr. Mukadder YASA, Prof. Dr. Günay Yetik ANACAK, Doç. Dr. Gülnur SEVİN, Doç. Dr. Yasemin ERAÇ, Doç. Dr. Gönen Özşarlak SÖZER
Öğrenme Çıktıları
1Lokal hormonların vücutta sentez ve salgılanma mekanizmalarını, fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerdeki rolünü tanımlayabilme ve yorumlayabilme
2Enflamasyon ve bağışıklık reaksiyonlarını açıklayabilme
3Nonsteroidal analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların etki mekanizmalarını, istenmeyen etkilerini, ilaç-ilaç/besin/doğal ürün/hastalık etkileşmelerini ve tedavilerde ilaç kullanım ilkelerini sorgulayabilme
4Otonom sinir sisteminin işlevlerini analiz edebilme ve nörohumoral aşırımı sorgulayabilme
5Otonom sinir sistemine ait olan reseptörler ve alt tiplerini sınıflandırabilme ve bu reseptörler üzerinden gelişen hücresel olayları yorumlayabilme
6Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçları ve etki mekanizmalarını, istenmeyen etkilerini, ilaç-ilaç/besin/doğal ürün/hastalık etkileşmelerini ve tedavilerde ilaç kullanım ilkelerini sorgulayabilme
7Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçları ve etki mekanizmalarını , istenmeyen etkilerini, ilaç-ilaç/besin/doğal ürün/hastalık etkileşmelerini ve tedavilerde ilaç kullanım ilkelerini sorgulayabilme
8Kan basıncını düzenleyen mekanizmaları açıklayabilme ve yorumlayabilme
9Kan basıncı doğru bir şekilde ölçebilme
10Hipertansiyon tedavisinin yönetimini kavrayabilme
11Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçları, etki mekanizmalarını , istenmeyen etkilerini, ilaç-ilaç/besin/doğal ürün/hastalık etkileşmelerini ve tedavilerde ilaç kullanım ilkelerini sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otakoidler; antiinflamatuvar ilaçlar, Antiromatizmal ilaçlar; Kimyasal mediyatörler ve otonom sinir sistemi; Kolinerjik aşırım: Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçlar; Kolinerjik aşırım: Parasempatomimetik ve parasempatolitik ilaçlar; Noradrenerjik aşırım: Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçlar; antihipertansif ilaçlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Otakoidler
2Otakoidler
3Antiinflamatuvar ilaçlar
4Antiinflamatuvar ilaçlar
5Antiromatizmal İlaçlar
6Otonom sinir sistemine giriş
7Otonom sinir sistemine giriş
8Kolinerjik nöronlar ve kolinerjik iletim Kolinerjik reseptörler (kolinoseptörler)
9KOLİNERJİK AGONİSTLER 1. Doğrudan etkili kolinerjik agonistler 2. Antikolinesterazlar (geri dönüşümlü) 3. Antikolinesterazlar (geri dönüşümsüz)
10KOLİNERJİK ANTAGONİSTLER 1. Antimuskarinik ilaçlar 2. Gangliyon blokerleri Nöromusküler blokerler
11ADRENERJİK AGONİSTLER 1. Adrenerjik nöronlar ve adrenerjik iletim Adrenerjik agonistlerin özellikleri
12ADRENERJİK AGONİSTLER 1. Doğrudan etkili adrenerjik agonistler 2. Dolaylı yoldan etkili adrenerjik agonistler Karma etkili adrenerjik agonistler
13ADRENERJİK ANTAGONİSTLER 1. Alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlar 2. Beta-adrenerjik blokaj yapan ilaçlar Nörotransmitter salınmasını veya alımını etkileyen ilaçlar
14ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR (I) 1. Hipertansiyonun etiyolojisi 2. Kan basıncının kontrolünü sağlayan mekanizmalar 3. Tedavi yaklaşımları 4. Kalsiyum kanal blokerleri Alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlar
15ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR (II) 1. Diüretikler 2. Beta-adrenoseptör blokerleri 3. ACE inhibitörleri 4. Anjiyotensin II –reseptör antagonistleri 5. Santral etkili adrenerjik ilaçlar 6. Vazodilatörler Hipertansif aciller
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Rang & Dale's Pharmacology: With STUDENT CONSULT Online Access (Rang and Dale's Pharmacology). Humphrey P. Rang MB BS MA DPhil FMedSci FRS (Author), Maureen M. Dale MB BCh PhD (Author), James M. Ritter BM BCh MA Dphil FRCP (Author), Rod Flower PhD DSc FMedSci FRS FBPharmacolS (Author), 844 pages, Churchill Livingstone; 6 edition, (January 25, 2007), English, ISBN-10: 0443069115, ISBN-13: 978-0443069116 2. Lippincott Pharmacology, Richard A. Harvey (Series Editor) ; Karen Whalen (Editor), Sixth Edition, Walters Kluver, 2015, ISBN 978-1-4511-9177-6 3. Goodman &Gilman'ınFarmakoloji ve Tedavi El Kitabı, 2. Baskı, Randa Hşlal-Dandan, Laurence L. Brunton, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ş. Remzi Erdem, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN 978-975-277-676-0 4. Temel ve Klinik Farmakoloji, Bertram G. Katzung, susan B. Masters, AnthonyJ. Trevor, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Gökhan Akkan, Prof. Dr. Levent Büyükuysal, Prof. Dr. Kevser Erol, Prof. Dr. Sedef Gidener, Dr. Ebru Arıoğlu İnan, Prof. Dr. Şule Kalkan, Prof. Dr. Çetin Hakan Karadağ, Prof. Dr. Ayşe Saide Şahin, Prof. Dr. Ahmet Ulugöl, Prof. Dr. Güner Ulak. Nobel Tıp Kitapevleri, Onikinci Baskı, 2016, ISBN 978-605-335-036-1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1344334442225555555555
ÖÇ2344334442225555555555
ÖÇ3344334442225555555555
ÖÇ4344334442225555555555
ÖÇ5344334442225555555555
ÖÇ6344334442225555555555
ÖÇ7344334442225555555555
ÖÇ8344334442225555555555
ÖÇ9344334442225555555555
ÖÇ10344334442225555555555
ÖÇ11344334442225555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr