Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10320008T11468STAJ IIIZorunlu481
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Staj III’ün amacı, öğrencilerin eczacılık uygulama alanında orta-ileri düzeyde bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES
Öğrenme Çıktıları
1Eczane uygulamalarını yaşama geçirebilmek
2Eğitim, öğretim ve daha önceki deneyimlerle edinilen bilgi ve becerileri uygulayabilmek
3Hasta danışmanlığı yapabilmek
4Reçete değerlendirmesi yapabilmek
5Resmi sağlık mevzuatını orta düzeyde anlayabilmek ve yorumlayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Staj III, toplam 120 saatten oluşur ve 8. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır. Staj Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile Staj III’ün bir bölümü, hastane eczanesi ya da Fakülte Uygulama Eczanesi stajı olarak eğitim-öğretim dönemi içinde de yapılabilir. Staj ile ilgili genel açıklamalar. 01. Bir iş günü 6 saattir. 02. Haftalık stajlar haftada 5 gün (pazartesi – cuma) en az 30 saattir. 03. Günlük çalışma saatleri 09.00 - 12.00 ve 13.00 - 16.00‘dır. 04. Öğle yemeği tatili 12.00 - 13.00’dır.
Dersin İçeriği
Serbest Eczane Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği 01. Eczanenin yapısı ve işleyişi 02. Eczanede yapılan işler 03. İlaç siparişi ve depodan gelen ilaçlara uygulanan işlemler 04. Envanter kontrolu 05. Anlaşmalı kurumlara ait reçetelerin karşılanması 06. Eczanede zorunlu olarak tutulması gereken kayıtlar 07. Eczanede sahte ilaç sorunu 08. Eczanede mali yükümlülük açısından kayıt ve belgelerin nasıl tutulması 09. Eczanede bulunması zorunlu ilaçlar 10. Eczanede yapılan yasal denetimler 11. Kırmızı reçetelerin karşılanması 12. Eczanede sıklıkla başvurulan referans kaynaklar 13. Reçetede doz aşımı 14. Eczanede hasta ile iletişim 15. Eczanede tıbbi cihazlar 16. Eczanede hasta kayıtları 17. Majistral preparatlar Hastane Eczanesi Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği 01. Hastane eczanesi stajında sık başvurulan referans kaynaklar 02. Hastane eczanesine gelen reçetelerde en sık karşılaşılan kısaltmalar 03. Hastane eczanesinde hasta bilgilerine erişim 04. Hastane ilaç otomasyon sistemi 05. Hastane eczanesinin kapalı olduğu saatlerde ilaç tedariki 06. Eczanede nöbet düzeni 07. İlaç istekleri (ordır) 08. Gelen ilaç isteklerinin hazırlanması ve hastalara ulaştırılma sürecini 09. Hastane eczanesinde envanter kontrolü 10. Kontrole tabi maddelerin envanter kontrolü 11. Hastanede eczacıların üstlendikleri klinik hizmetler 12. Hastane eczacılarının üyesi olduğu komiteler 13. Hastanede sitotoksikürünlerin hazırlanması 14. Hastanede steril preparatların hazırlanması 15.Hastane eczanesinde hazırlanan majistral ilaç preparatları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Serbest Eczane Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Eğitmen eczacı ve eczane personeli ile tanışma ve eczanenin fiziki bölümleri hakkında bilgilenme • Eczane personelinin görevleri ve eczanede yapılan işler hakkında genel bilgilenme • Eczanede kullanılan araç, gereç, aygıtlar ve bunların kullanımları hakkında bilgilenme (telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, yazar kasa, buzdolabı, güvenlik ve alarm sistemleri, vb) • Eczanede ilaç preparatlarının yerleşim düzeninin incelenmesi • Yeşil ve kırmızı reçeteye yazılan kontrole tabi ilaçların eczanedeki yerleşimlerinin ve muhafazasının incelenmesi • Staj yaptığınız eczanenin bir krokisini çizerek temel yerleşim ve çalışma düzenini belirtiniz. • Sorumlu eczacının izlenmesi ve çalışmalarını özetleyen kısa bir raporun hazırlanması • Eczane destek personelinin izlenmesi ve çalışmalarını özetleyen kısa bir rapor hazırlanması • İlaç siparişi verme işleminin tüm aşamalarının ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaların (ilaç siparişi verme, gelen ilaçların kontrolü ve eczaneye girişinin yapılması, ilaçların depoya geri gönderilmesinde yapılması gereken işlemler, envanter kontrolü) yazılması • Eczanenin anlaşmalı olduğu kurumlara ait reçetelerin karşılanması ile ilgili yapılması gereken işlemlerin takip edilmesi ve özetlenerek yazılması • Hasta danışmanlığı ile ilgili olarak “İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu”nun incelenmesi incelenmesi. Staj yapılan eczanede eczacının hastalarına hangi konularda bilgi sunduğunun listelenmesi. Eczaneye yeni bir reçete ile geldiğinde hastaya hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini listelenmesi. Hastane Eczanesi Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Eğitmen eczacı ve hastane eczanesi personeli ile tanışma ve hastane eczanesinin fiziki bölümleri hakkında bilgilenme • Hastane eczanesinde görev yapan personel (ör. baş eczacı, ikinci eczacı, eczane teknisyeni, yardımcı eleman) görevlerini tanımlayan kısa bir rapor hazırlanması • Hastanede eczaneye bağlı olarak çalışan uydu eczane veya ilaç sağlama noktaları olup olmadığını öğrenme. Bunların işlevlerini, buralarda çalışan personelin özelliklerini ve çalışma düzeninin özetlenmesi • Eğitmen eczacınızdan eczanedeki işgücü hakkında bilgi alınması. Eczanenin çalışma saatlerinin öğrenilmesi ve çalışma saatleri içinde değişik işlere ayrılan süreler hakkında bilgi alınması • Hastane eczanesinde ilaç preparatlarının yerleşim düzeninin incelenmesi • Hastane eczanesinin bir krokisini çizilmesi ve eczanedeki işleyişin bu krokiye göre açıklanması • Hastane eczanesinde kullanılan araç, gereç, aygıtlar ve bunların kullanımları hakkında bilgilenme (telefon, faks, bilgisayar, yazıcı, buzdolabı, güvenlik ve alarm sistemleri, vb) • Hastanenin yatak sayısı, personel sayısı, eczaneye gelen günlük ortalama ilaç emir sayısının belirtilmesi • Hastane eczanesinde yapılan işlerin özetlenmesi • Hastane eczanesinin laboratuvar koşullarının ve çalışma düzeninin anlatılması Stajyer staj yaptığı eczanede yandaki teorik dersler bölümde verilen konuları uygulayacaktır.
2Serbest Eczane Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Eczanede bir hasta ile ilgili çıkabilecek olası sorunları/durumları eğitmen eczacı ile tartışma ve bu sorunların profesyonel bir yaklaşımla nasıl çözümlenebileceğini kararlaştırma. • Hastanın ilaçları ile ilgili bir hata, kontrendikasyon veya alerji durumu belirlendiğinde yapılması gereken en uygun girişimleri eğitmen eczacı ile tartışma. • Eczaneye gelen reçetelerd farklı kronik hastalık için yazılmış olanları belirleme. Bu reçetelerde yer alan ilaçların adını, dozunu, farmasötik şeklini, kaç kutu yazıldığını, hastaya sunulan bilgilendirmenin içeriğini özetleme ve hasta kullanma talimatı hazırlama. • Reçeteye yazılan ilaçları ve hastaya verilme gerekçelerini açıklama. • Eczaneye gelen reçeteleri hastalık veya yaş ile ilgili kontrendikasyonlar bakımından incelenmesi. • Eczaneye gelen reçeteleri ilaç etkileşmeleri bakımından inceleme. • Sarı kantaron (Hypericum perforatum), Ekinase, Ginkgo, Cüce palmiye (Serenoa repens), tıbbi papatya, sarımsak, ginseng, valerian, glukozamin/kondroidin içeren nutrasötik ürünlerin etkin madde, terapötik grup, dozaj şekli, endikasyon, ilaç/besin etkileşmeleri, aavers etkiler ve yitilik özellikleri bakımından karşılaştırma. Hastane Eczanesi Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Hastane eczanesin ilaçlar hakkında bilgi edinmek için sıklıkla başvurulan referans kaynakların incenmesi • Hastane eczanesine gelen reçetelerde en sık karşılaşılan kısaltmalar • Hastane eczanesinde hastalara ait bilgilere (ör. boy, ağırlık, laboratuvar değerleri, alerjiler, vb) erişim • Hastanede ilaç otomasyon sistemi • Hastane eczanesinde nöbet • İlaç istekleri • Gelen ilaç isteklerinin hazırlanmasını ve hastalara ulaştırılma süreci • Hastane eczanesinde envanter kontrolü • Kontrole tabi maddelerin envanter kontrolü • Diğer sağlık çalışanları ile mesleki ilişkiler Stajyer staj yaptığı eczanede yandaki teorik dersler bölümde verilen konuları uygulayacaktır.
3Serbest Eczane Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği Serbest eczanede karşılaşılan olgular • Eczaneye gelen hastaların yaş ve ağırlıklarına göre asetaminofen dozunu ve uygun farmasötik şeklini belirleyiniz. • Oftalmik ilaçların uygulama tekniğini adım adım maddeler halinde yazınız ve eğitmen eczacının gözetiminde eczaneye gelen bir hastaya oftalmik ilaçların doğru kullanımını anlatınız. • Nazal inhalerin uygulama tekniğini adım adım maddeler halinde yazınız ve eğitmen eczacının gözetiminde eczaneye gelen bir hastaya nazal inhalerin doğru kullanımını anlatınız. • Dermatolojik preparatların (ör. pomat, krem, losyon) uygulama tekniğini adım adım maddeler halinde yazınız ve eğitmen eczacının gözetiminde eczaneye gelen bir hastaya dermatolojik preparatların doğru kullanımını anlatınız. Hastane Eczanesi Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Hastanenin ilaç ve sıhhi malzeme tedarik • İlaç ve tıbbi malzemenin evsafına uygun olarak kuruma kabulü, muhafazası usulüne uygun sarf edilmesi • Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılması ve uygun dolaplara yerleştirilmesi • Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerini deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılması • Hastaların verilecek ilaçları usulüne uygun olarak hazırlayıp ilgilere teslimi • Hastanede majistral ilaçlarla ekonomik ve standart tedavi uygulanması • Ayniyat talimatnamesine ve usulüne uygun kayıt ve defter tutulması • Servis, ameliyathane, poliklinik ve laboratuvarlar için gerekli ilaçların sağlanması Stajyer staj yaptığı eczanede yandaki teorik dersler bölümde verilen konuları uygulayacaktır.
4Serbest Eczane Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Eczanede hasta-eczacı iletişimi • Vajinal preparatların uygulama tekniğini hakkında danışmanlık verilmesi • Rektal preparatların uygulama tekniğini hakkında danışmanlık • Yama preparatlarının uygulama tekniğini hakkında danışmanlık • İlaç alerjisi olan bir hasta Hastane Eczanesi Stajı Yapan Öğrencilere Yönelik Ders İçeriği • Sıhhi malzeme eczane deposundan tıbbi malzeme sağlanması • İstek belgesi ile depodan eczaneye ve servislere verilen ilaç, malzeme için depo defterinde çıkış işlemlerinin uygulanması • Doktorlar tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili doktorun uyarılması • Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirilmesi • Kliniklerde klinik şef veya uzmanı ile vizit ve kontrvizitlere çıkma Stajyer staj yaptığı eczanede yandaki teorik dersler bölümde verilen konuları uygulayacaktır.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
01. Staj Defteri II 02. RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, Editör Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES, GEMAŞ, İzmir. 03. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15115
Gözlem15115
Rapor Hazırlama133
Okuma313
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)37
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
ÖÇ5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr