Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300001152015ECZ.UYGULAMALI MATEMATİKZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası uyulması gereken farmasötik hesaplamalar nosyonunu kazanması, Eczacılık eğitimi boyunca alacağı derslerde gerek teorik gerekse pratik uygulamalarda karşılaşacağı matematiksel işlemlerin algılanması ilaç firmalarının üretim ve tasarım birimlerinde çalışabilecek bilgi kazanması hastane eczacılığında ilaç üretim ve hesaplama süreçleri ile ilgili bilgi kazanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ercüment KARASULU
Öğrenme Çıktıları
1Eczacılıkta kullanılan uluslar arası temel birimlerin kavranması
2Klinik ölçüm birimleri ve birim çevirmeleri kavrayabilme
3Eczacılıkta kullanılan kısaltmaları öğrenme
4Derişim Hesaplamaları, Ağırlık/Ağırlık, Ağırlık/Hacim, Hacim/Hacim Hesaplamalarını kavrayabilme
5Eczacılıkta Mol,Eşdeğer, Osmollerite hesaplamalarını kavrayabilme
6Kinetik hesaplamalar ve Eczacılık uygulamalarını kavrayabilme
7Eczacılıkta Grafik Çizimini öğrenebilme
8Grafik Çizimleri ve Eczacılıkta Uygulamalarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslar arası Kullanılan Temel Birimler, Eczacılıkta Kullanılan Klinik Ölçüm Birimleri ve Çevirmeler, Matematiksel İfade, Hassasiyet ,Rakamsal Yuvarlama ve Hata Terimleri Eczacılıkta Kullanılan Kısaltmalar, Reçete Uygulamaları ve Matematiksel Anlamı, Yüzde Oran, Stok , Seyreltme ve Derişim Hesaplamaları, Ağırlık/Ağırlık, Ağırlık/Hacim, Hacim/Hacim Hesaplamaları, Eczacılıkta Mol,Milimol,Eşdeğer, Milieşdeğer Anlamları ve Klinik Kullanımı, Osmollerite ve Osmalorite Hesaplamaları ve Klinik Kullanımı, Paranteral Beslenme Çözeltisi Hesaplamaları, Kinetik Hesaplamalar ve Eczacılık Uygulamaları, Eczacılıkta Grafik Çizimi Lineer / Lineer, Lineer / Logaritmik, Logaritmik/ Lineer Grafik Uygulamaları ,Üç Fazlı Grafik Çizimleri ve Eczacılıkta Uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslar arası Kullanılan Temel BirimlerUYGULAMA
2Eczacılıkta Kullanılan Klinik Ölçüm Birimleri ve ÇevirmelerUYGULAMA
3Matematiksel İfade, Hassasiyet ,Rakamsal Yuvarlama ve Hata TerimleriUYGULAMA
4Eczacılıkta Kullanılan Kısaltmalar, Reçete Uygulamaları ve Matematiksel AnlamıUYGULAMA
5Yüzde Oran, Stok , Seyreltme ve Derişim HesaplamalarıUYGULAMA
6Ağırlık/Ağırlık, Ağırlık/Hacim, Hacim/Hacim HesaplamalarıUYGULAMA
7Eczacılıkta Mol,Milimol,Eşdeğer, Milieşdeğer Anlamları ve Klinik KullanımıUYGULAMA
8Osmollerite ve Osmalorite Hesaplamaları ve Klinik KullanımıUYGULAMA
9Paranteral Beslenme Çözeltisi HesaplamalarıUYGULAMA
10Kinetik Hesaplamalar ve Eczacılık UygulamalarıUYGULAMA
11Eczacılıkta Grafik Çizimi UYGULAMA
12Lineer / Lineer Grafik UygulamalarıUYGULAMA
13Lineer / Logaritmik, Logaritmik/ Lineer Grafik UygulamalarıUYGULAMA
14Üç Fazlı Grafik Çizimleri ve eczacılıkta UygulamalarıUYGULAMA
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Problem Çözümü70,53,5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2714
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)59,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
ÖÇ5                     
ÖÇ6                     
ÖÇ7                     
ÖÇ8                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr