Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300001562015ORGANİK KİMYA IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, temel organik kimya bilgisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla farmasötik bilimler eğitimi için gerekli olan konular Organik Kimya dersinde detaylı olarak incelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Vildan ALPTÜZÜN
Öğrenme Çıktıları
11. Organik Kimya’nın temel prensiplerini anlayabilme.
22. İlaç etkisinde rol olan temel kimyasal kavramları ve moleküller arası güçleri kavrayabilme.
33. Genel kimyasal adlandırma kurallarını ve IUPAC ilkelerini kavrayabilme.
44. İşlevsel grupları tanıyabilme, isimlendirme kurallarını, kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerini ve genel sentez yöntemlerini kavrayabilme.
55. İşlevsel grupların birbirlerine dönüştürülmesine olanak sağlayan sentetik metodları anlayabilme ve bunların genel sentetik yöntemlerde uygulanmasını kavrayabilme.
66. Heterosiklik bileşikleri tanıyabilme ve adlandırma kurallarını kavrayabilme.
77. Stereokimyanın temel kavramlarını öğrenebilme ve ilaç etkisi açısından önemini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Organik Kimyada Temel Kavramlar - Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi - İşlevsel Grupların Kimyası - Heterosiklik Kimyaya Giriş - Temel Stereokimya - Kimyasal bağlar, polar kovalent bağlar, hibritleşme ve karbon bağlarının geometrileri, kimyasal yapıların çizilmesi, isimlendirmeye giriş. - İşlevsel grupların isimlendirilmesi, hazırlanması, özellikleri ve tanınmaları (alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, halojenli organik bileşikler, alkoller, fenoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri ve aminler) - Polikarboksilik ve Heterosiklik Bileşiklerin İsimlendirilmesi. - Stereokimya (alkanların konformasyonları, geometrik izomeri ve E/Z sistemi, kiralite, optik aktivite, spesifik rotasyon, konfigürasyon, R/S sistemi, enantiomerler ve diastereomerler)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Aldehitler/Ketonlar
2Aldehit ve ketonlar
3Karboksilli Asit ve Türevleri
4Karboksilli Asit ve Türevleri
5Karboksilli Asit ve Türevleri
6Karboksilli asit ve türevleri
7Aminler
8Ara Sınav
9Aminler
10Polisiklik Bileşikler
11Polisiklik Bileşikler
12Heterosiklik Bileşikler
13Heterosiklik Bileşikler
14Stereokimya
15Stereokimya
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Organic Chemistry ( J. McMurry, Brooks/Cole Publishing Company, California, U.S.A. 1988 ) 2. Organik Kimya ( Çeviri Editörü: T. Uyar, Palme Yayıncılık, Ankara, 1998: Organic Chemstry, H. Hart, D. J. Hart, L. E. Craine, Houghton Mifflin Company, Boston, U. S. A. 1995 ) 3. Eczacılar için Organik Kimya (N. Ergenç, Ö. Ateş, A. Gürsoy, Acar Matbaacılık Tesisleri, İstanbul, 1985 )
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Okuma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)79
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1      52  4         2
ÖÇ2      52  4         2
ÖÇ3      52  4         2
ÖÇ4      52  4         2
ÖÇ5      52  4         2
ÖÇ6      52  4         2
ÖÇ7      52  4         2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr