Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300002222015FARMAKOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Farmakoloji dersinin amacı öğrencilerin; farmakoloji bilim dalını tanımalarını, tarihsel gelişimini, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini, sınırlarını ve alt dallarını tanımlayabilmelerini; ilaç geliştirme süreçlerini açıklayabilmelerini; ilaç ve zehir kavramlarını ayırt edebilmelerini; ilaç etkisinin genel prensiplerini, moleküler ve hücresel yönlerini, farmakolojide kullanılan metot ve ölçümler, ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği, antimikrobiyal tedavi prensipleri ve bu amaçla kullanılan ilaçları açıklayabilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeliha Kerry, Prof. Dr. Günay Yetik Anacak, Doç. Dr. Gulnur Sevin, Doç. Dr. Saadet Türkseven DiPascoli, Doç. Dr. Yasemin Eraç, Doç. Dr. Gönen Özşarlak Sözer, Doç. Dr. Çiğdem Selli Karakaya
Öğrenme Çıktıları
1Farmakoloji bilim dalını tanımlayabilme, tarihsel gelişimini ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini açıklayabilme
2Farmakolojinin eczacılık uygulamalarındaki önemini anlatabilme
3İlaç ve zehir kavramları arasındaki benzerlik ve farkları açıklayabilme
4İlaç moleküllerinin biyolojik membranlardan geçiş ve vücut içinde dağılım prensiplerini açıklayabilme
5İlaç etki mekanizmalarını hücresel ve moleküler düzeyde yorumlayabilme
6Farmakolojide kullanılan yöntem ve ölçümleri anlatabilme
7İlaç metabolizmasındaki temel olayları (kimyasal değişim ve atılım) listeleyebilme ve sorgulayabilme
8Antimikrobiyal tedavinin genel prensiplerini sorgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1. Farmakoloji nedir? 2. Farmakodinami 3. İlaçların Etkisini değiştiren faktörler 4. Farmakokinetik 5. İlaçlar Arası etkileşmeler (Farmakodinamik etkileşmeler, Farmakokinetik Etkileşmeler) 6. Antibakteriyel tedavide genel ilke ve kavramlar 7. Antibakteriyel ilaçlar 8. Anthelmintik İlaçlar 9. Antiprotozoal İlaçlar 10. Üriner Sistem Antiseptikleri 11. Antifungal İlaçlar 12. Antiviral İlaçlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Farmakoloji nedir? Farmakodinami İlaç Etki Mekanizmaları Reseptörlerin ve ligandların kimyası
2Farmakodinami Temel reseptör aileleri Doz-yanıt ilişkileri
3Kuvantal doz-yanıt ilişkileri İlaçların Etkisini değiştiren faktörler
4Farmakokinetik İlaç uygulama yolları İlaçların absorbsiyonu Biyoyararlanım İlaçların dağılımı ve dağılım hacmi
5Farmakokinetik İlaçların plazma proteinlerine bağlanması İlaç metabolizması
6Farmakokinetik İlaçların atılımı ve Sürekli ilaç uygulamasının kinetik özellikleri
7İlaçlar Arası etkileşmeler (Farmakodinamik etkileşmeler, Farmakokinetik Etkileşmeler)
8Antimikrobiyal ilaçların seçimi Uygulama yolu Akılcı ilaç dozunun belirleyicileri Bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan ajanlar Kemoterapötik spektrum Antimikrobiyal İlaç kombinasyonları İlaç direnci Profilaktik Antibiyotikler
9Antibiyotik tedavisinin komplikasyonları
10Hücre Duvarı Sentez İnhibitörleri Penisilinler Sefalosporinler Diğer beta-laktam antibiyotikler Beta-laktamaz İnhibitörleri
11Protein Sentez İnhibitörleri Tetrasiklinler Aminoglikozitler Antibiyotikler Makrolidler Kloramfenikol Klindamisin
12Anthelmintik İlaçlar Antiprotozoal İlaçlar
13Üriner Sistem Antiseptikleri Antifungal İlaçlar
14Antiviral ilaçlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Rang & Dale's Pharmacology: With STUDENT CONSULT Online Access (Rang and Dale's Pharmacology). Humphrey P. Rang MB BS MA DPhil FMedSci FRS (Author), Maureen M. Dale MB BCh PhD (Author), James M. Ritter BM BCh MA Dphil FRCP (Author), Rod Flower PhD DSc FMedSci FRS FBPharmacolS (Author), 844 pages, Churchill Livingstone; 6 Edition, (January 25, 2007), English, ISBN-10: 0443069115, ISBN-13: 978-0443069116 2. Lippincott Farmakoloji, Prof. Dr. Filiz Onat, Doç.Dr. Zafer Gören, Doç.Dr. Atila Karaalp, Nobel Yayınevi, 3. Baskı, ISBN: 9789754207149 3. Tıbbi Farmakoloji, Prof.Dr. S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş Yayınevi, 2005, ISBN : 9789759534158 4. Güncel Farmalist 2010 Türkiye Tıbbi İlaç Rehberi, Nurettin Abacıoğlu, Ertan Onursal, Kadir Hatunoğlu, Hilal Abacıoğlu, Palme Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü515
Soru-Yanıt515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1222222222222455555555
ÖÇ2222222222222455555555
ÖÇ3222222222222455555555
ÖÇ4222222222222455555555
ÖÇ5222222222222455555555
ÖÇ6222222222222455555555
ÖÇ7222222222222455555555
ÖÇ8222222222222455555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr