Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300002622015ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere Antik çağlardan günümüze kadar tıp ve eczacılık mesleğinin dünyanın çeşitli bölgelerinde ve kültürlerinde geçirdiği aşamalar, Eczacılık mesleğinin Osmanlılarda ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişim basamakları, meslekte öncü kişiler, bunların mesleğe ve bilime olan katkıları, Deontoloji ve Etik kavramları, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü, Etik ve Deontolojik ihlalleri örnek vaka sunumlarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Ögr.Üyesi Bülent KIRAN
Öğrenme Çıktıları
1Eczacılık tarihini öğrenerek mesleğin başlangıçtaki durumunu tanımak ve bugün erişilen düzeyi anlayabilmek.
2Eczacılık mesleğinin önemli olaylarını, düşüncelerini ve meslekteki öncü şahsiyetlerin çabaları, eriştikleri sosyal ve ekonomik düzeyin günümüzdeki mesleki uygulamalar açısından önemini kavrayabilme.
3Eczacılık tarihindeki geçmiş bilgi ve deneyimlerden yararlanarak günümüz için dersler çıkarabilme ve gelecek hakkında tahminlerde bulunabilme.
4Eczacılık mesleğinin deontolojik kural ve etik ilkelerine uymaya isteklilik.
5Tarihsel deneyimlerin ışığında eczacılık mesleğinin çeşitli alanlarında karşılaşılan mesleki çalışma süreçlerini planlayabilme, deontolojik ve etik problemleri çözebilme ve becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antik çağlardan günümüze kadar tıp ve eczacılık mesleğinin dünyanın çeşitli bölgelerinde ve kültürlerinde geçirdiği aşamalar, meslekte öncü kişiler, bunların mesleğe ve bilime olan katkıları, mesleğin etik ve deontolojik tarihçesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Tıp ve Eczacılık Tarihine Giriş •Eski Medeniyetlerde Eczacılığın Gelişimi; •Tıp ve Eczacılığın Evreleri
1Mezopotamya’da Tıp ve Eczacılık; •Mısır Uygarlığı’nda Tıp ve Eczacılık, Papirüsler, Hastalık Nedenleri, Reçetelerde en çok yer alan droglar, hazırlanış şekillerinden örnekler.
2Eski İran’da Tıp ve Eczacılık •Hitit Uygarlığı’nda Tıp ve Eczacılık •Eski Hint Uygarlığında Tıp ve Eczacılık •Eski Çin Uygarlığında Tıp ve Eczacılık •Eski Grek ve Roma Uygarlığı Dönemi
3Eski Yunan’da Bilimsel Dönem •İskenderiye Ekolünde Eczacılık •Tiryak Kavramı •Eski Roma’da Eczacılık-Galen
4Ortaçağ’da Eczacılık •İslam Dünyasında Eczacılık •Endülüs’te Tıp ve Eczacılık
5Tıp ve Eczacılıkta Yılan Figürü •Türk İslam Devletlerinde Tıp ve Eczacılık; Uygurlar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları
6Yeniçağ’da Tıp ve Eczacılık; •Osmanlılarda Tıp ve Eczacılık; •Saray Eczaneleri ve Eczacılığı; •İlaçlar, Ölçüler, İlaç Kapları ve ilaç hazırlamada kullanılan aletler
7Ara Sınav
8Osmanlı Döneminde Tıp ve Eczacılıkla İlgili Yayınlar, •Modern Avrupa’da Eczacılık(XIV-XIX yy.)
9Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tıp ve Eczacılık Eğitimi •XIX. YY:’da Osmanlı İmparatorluğu’nda Özel Eczaneler ve Eczacı Cemiyetleri
10Türk Eczacı Kooperatif Örgütlenmeleri Tarihçesi-1
11Türk Eczacı Kooperatif Örgütlenmeleri Tarihçesi-2 Avrupa’da Eczacı Kooperatifleri
12Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eczacılık Nizamnameleri ve Kanunları •Türkiye’de Tıbbi Müstahzaratçılık ve İlaç Sanayi •Amerika’da Eczacılığın Gelişimi •Eczacılık Tarihi Müzeleri
13Deontoloji, Etik Bilimi ve İlişkili Kavramlar
14Deontoloji ve Etik Bilimi Tarihçe–2 •Türk Eczacıları deontoloji Tüzüğü •Etik ve Deontolojik İhlal Örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Zorunlu ders kitabı yoktur. Öğrenciye Ders notları verilmektedir. Ayrıca, yararlanabilecekleri kaynaklar önerilmektedir. 1.Yrd.Doç.Dr.Bülent KIRAN Ders Notları, İzmir,2013. 2.Prof.Dr. Turhan BAYTOP, Türk Eczacılık Tarihi, İstanbul,1985. 3.Prof.Dr. Bedii N.Şehsuvaroğlu, İstanbul,1970. DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)51
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
ÖÇ5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr