Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300004712015KLİNİK ECZACILIK IZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Klinik Eczacılık I dersi klinik eczacılığın temelleri ve bu bağlamda eczacılık uygulamasında sık karşılaşılan hastalıklarda ilaç tedavisi yönetimine odaklanan 2 bölümlük bir dizinin ilk dersidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES, Prof. Dr. Buket REEL, Doç. Ceren Gönen Korkmaz, Doç. Göksel Gökçe, Doç. Mehmet Arun, Dr. Elif Ertuna, Dr. Gökçe Yıldırım Buharalıoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Hastanın ilaç kullanımının uygunluğunu, etkinliğini ve güvenliğini sağlayan tutarlı bir hasta bakımı süreci sunabilme.
2Sağlık ekibinin belirlediği hasta bakımının genel hedeflerini yerine getirebilecek bir ilaç planı geliştirmek ve uygulamak için hastanın doktorlarına ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışabilme
3Hasta bakımı faaliyetlerini sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde gerçekleştirirken, ilaç tedavisi, dozaj, yan etkiler ve ilaç etkileşimleri dahil, ilaçların bilimsel ve klinik kullanımı hakkında özel bilgileri uygulayabilme.
4Arzu edilen terapötik hedeflere ulaşmak için, klinik eczacı kanıta dayalı terapötik kılavuzlar, gelişen bilimler, gelişen teknolojiler ve ilgili yasal, etik, sosyal, kültürel, ekonomik ve profesyonel ilkeleri uygulayabilme.
5İlaçların güvenli, uygun ve uygun maliyetli kullanımı ile ilgili bilimsel olarak geçerli bilgi ve tavsiye sunabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Hastalara reçete edilen ilaçların mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına katkıda bulunmalarını sağlamak için farmakoterapi çerçevesinde ilaçların seçimi, dozajı ve izlenmesi, klinik olarak anlamlı ve/veya toksik ilaç etkileşimlerinin belirlenmesi için gereken hususlar ve önlemler tartışılmaktadır. Dersin işlenmesinde kısmen problem çözme ve önceki ders çalışmalarının entegrasyonu esas alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sağlık Sistemi; Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım; Hastane Eczacılığı, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Hastane Eczacılığına Genel Bakış
1İletişim; İlaç Öyküsü Görüşmesi ve İlaç Mutabakatı; Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Kullanımı
2İlaç Öyküsü Görüşmesi ve İlaç Mutabakatı; Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Kullanımı; Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
3İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi; Terapötik İlaç İzlemi
4İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması; Belgeleme; Reçete İzlemi ve İncelemesi; Eczacılar Tarafından İlaç Danışmanlığı Sağlanması
5Taburculuk; Hasta İlaç Eğitimi; Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi; İlaç Tedavisi İzlemi
6Pediatri ve Geriatride Klinik Eczacılık
7Palyatif bakım; Ağrı yönetimi
8Hipertansiyon
9Aritmiler; Kalp yetmezliği
10Dislipidemi; İskemik kalp hastalığı
11Diyabet
12Tiroid hastalıkları; Gastroözofageal reflü hastalığı ve Peptik ülser
13İnflamatuvar bağırsak hastalığı, Diyare, Konstipasyon, İrritabl bağırsak hastalığı; Anemi; Koagülasyon bozuklukları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Klinik Eczacılık Standartları: Görev, Yetki ve Sorumluluklar. Editör: Levent ÜSTÜNES, Yazarlar: Levent ÜSTÜNES, Buket REEL, Ceren Gönen KORKMAZ, Göksel GÖKÇE, Mehmet ARUN, Elif ERTUNA, Gökçe Yıldırım BUHARALIOĞLU. GEMAŞ yayınevi, Birinci basım, Nisan 2017, ISBN: 978-975-6168-14-1 2. Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to Medication Management Services, Robert J. Cipolle; Linda M. Strand; Peter C. Morle – McGraw - Hill Education, LLC (2012) 3. Pharmacy OSCEs A revision guide. Beti Wyn Evans, Laura Kravitz, Nina Walker and Kelly Lefteri, Pharmaceutical Press, 2016. 4. Oxford Handbook of Clinical Pharmacy. Phillip Wiffen, Marc Mitchell, Melanie Snelling and Nicola Stoner, Oxford University Press, 2nd edition, 2012. 5. Northern Ireland Clinical Pharmacy Standards 2013 6. Tıbbi Terminoloji, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1496. 7. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 8. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane (SKS Hastane), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı,1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015, ISBN: 978-975-590-558-7 9. Hasta Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete 10. Hasta Haklarının Hukuki Boyutu, Nizamettin Aydın
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1                     
ÖÇ2                     
ÖÇ3                     
ÖÇ4                     
ÖÇ5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr