Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001092006GENEL BİYOLOJİ-IIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı, öğrencilerin zooloji tarihçesi, tanımı, zoolojideki bilim dalları; hücre kimyası (inorganik ve organik moleküller); hücre: protoplazma, organeller, nukleus, bölünmeler ve protein sentezi; canlı sistemlerin organizasyonu: dokular (epitel doku, bağ ve destek doku, kas doku ve sinir doku); eşeysiz ve eşeyli çoğalma; hayvanların sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Prof.Dr. Ferah SAYIM, Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin
Öğrenme Çıktıları
1Genel Biyoloji II (Zooloji) tanımı ve zoolojideki bilim dallarını öğrenebilme
2Hücre kimyasını (inorganik ve organik moleküller) kavrayabilme
3Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki bağlantıyı kurabilme
4Hücre organellerinin fonksiyonunu nukleus ile ilişkilendirebilme
5Canlı sistemlerin organizasyonunu güncel hayata uyarlayabilme
6Dokular arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme
7Eşeysiz ve eşeyli çoğalma tipleri ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Tek ve çok hücrelileri oluşturan canlılar arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Zooloji tarihi, Zoolojinin tanımı, Zoolojinin bölümleri • Protoplazmada bulunan inorganik ve organik bileşikler, Hücre, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, hücrenin genel morfolojisi, hücre organelleri. • Hücre bölünmesi, gametogenez, hücrede protein sentezi. • Çoğalma, embriyoloji • Hayvanlarda organizasyon, dokular • Hayvanlarda sınıflandırma, tek ve çok hücreli organizmalar • Laboratuvar: Mikroskop ve hücre, bölünmeler, hayvansal doku tiplerinden örnekler, Tek ve çok hücreli organizmalardan çeşitli örnekler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Zooloji tarihi, Zoolojinin tanımı, Zoolojinin bölümleri -Canlı-cansız, hayvan-bitki kavramlarıZooloji laboratuarına giriş
2-Hayvanlarda simetri tipleri, eksenler, düzlemler -Protoplazmanın kimyasal yapısı Mikroskop ve hücre
3-Protoplazmanın yapısı -Protoplazmada bulunan inorganik ve organik bileşikler (karbohidratlar, lipidler, proteinler, nukleotidler ve türevleri) Kromozom ve bölünme tipleri
4-Protoplazmanın fiziksel yapısı -Hücre, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, hücrenin genel morfolojisi Canlının gelişim safhaları
5-Hücre zarı, sitoplamada yer alan organellerin ışık ve elektron mikroskoptaki yapısal özellikleri Hayvansal dokular (Epitel doku)
6-Nukleus ve içinde bulunan yapıların ışık ve elektron mikroskoptaki yapısal özellikleri -Kromozom yapılanması -Dev kromozomlar Hayvansal dokular (Bağ doku: Kıkırdak-Kemik)
7-Hücre bölünmesi, amitoz bölünme Mitoz ve mayoz bölünmeler -Hücre siklusu Hayvansal dokular (Bağ doku: Kan)
8Hayvansal dokular (Bağ doku: Kan)ARASINAV
9ARASINAVHayvansal dokular (Kas doku)
10-Eşeysiz ve eşeyli çoğalma tipleriTek hücreli organizmalar
11-Embryoloji (Yumurta tipleri, Zigotun geçirdiği gelişmeler)Çok hücreli canlılar (Obelia, Distomum)
12-Hayvanlarda organizasyon Dokular: Epitel doku Çok hücreli canlılar (Toprak solucanı)
13-Bağ ve destek dokusu tipleri (Özbağ, yağ, kıkırdak, kemik ve kan) Omurgalılar (Kurbağa)
14-Kas ve sinir dokularıFİNAL SINAVI
15-Hayvanlarda sınıflandırma -Hayvan sistematiği özeti
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI Storer, T.L., Usinger, R.L., Stebbins, R.C. and Nybakken, J.W. (1979): General Zoology. (Sixth Edition), McGraw- Hill Book Company, USA, pp 902. Demirsoy, A. (1989): Yaşamın Temel Kuralları. Cilt I, Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Meteksan Ltd. Şti. 3. baskı, Ankara, 770 sayfa. Campbell N.A and Reece, J.B. (2015) Biyoloji 9. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15           5 
ÖÇ2 5          5 
ÖÇ35 3         45
ÖÇ4        554454
ÖÇ5  4 4        5
ÖÇ6   5 44       
ÖÇ7  5     554455
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr