Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001102010GENERAL CHEMISTRY-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri ve kimyasal termodinamik kavramlarının öğretilmesi yanında gereksinim duyulduğu alanlarda kimyayı doğru kullanabilme becerisinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Zekerya DURSUN,Assoc. Prof. Dr. YurdanurAKGÜL, Assist. Prof. Dr.Yeşim GÜL SALMAN,Assist. Prof. Dr.Hasan ERTAŞ, Assoc. Prof. Nazlı SARIKAHYA
Öğrenme Çıktıları
1Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6Kimya bilgilerini, biyolojide kullanabilme ve uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik ve elektrokimya
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimyasal Kinetik, Tepkime Hızları, Derişimler ve Tepkime Hızları
2Tepkime Mekanizmaları, Hız eşitliği ve Sıcaklık, Katalizörler ve problem çözümü
3Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal denge
4Denge Sabitleri, Basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleri
5Le-Chatelier İlkesi ve problem çözümü
6Asit Baz Kavramları ve Tanımlamaları(Arrhenius, Lowry-Brönsted, Lewis Asit- Bazları,
7Hidroliz, Asitlik Kuvveti ve Molekül yapısı, Tampon çözeltiler
8Arasınav
9Asit baz indikatörleri, nötralizasyon tepkimeleri ve titrasyonlar
10Çökelme ve Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlüğe Etki Eden Etmenler
11Kompleksleşme tepkimeleri
12Kimyasal termodinamik
13Entropi ve Gibbs Serbest Enerjisi,
14Elektrokimyanın temel ilkeleriTermodinamiğin III. Yasası, Mutlak Entropi,
15Elektrot potansiyelleri ve ölçümleri
16Yarı Yıl Sonu Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri. 2. Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. 3. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988 4. Brown, LeMay, Bursten, Chemistry, Eight Edition, Prentice Hall, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    4         
ÖÇ2   4          
ÖÇ34             
ÖÇ4    3   3     
ÖÇ5  5  4   3    
ÖÇ6              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr