Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001112009MİKROBİYOLOJİ-IZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin mikroorganizmalar (prokaryotlar, protozoonlar, funguslar ve virüsler) hakkında temel bilgileri öğretmektir. Mikroorganizmaların yapıları, biyolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları, sınıflandırılmaları ve biyoteknolojide kullanım alanları ders kapsamı içerisindedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Ateş
Öğrenme Çıktıları
1Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
2Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
3Mikrorganizmalarda metabolizma hakkında bilgi sahibi olabilme
4Mikroorganizmaların beslenme, büyüme ve çoğalması hakkında bilgi sahibi olabilme
5Mikroorganizmalarda evrim hakkında bilgi sahibi olabilme
6Mikroorganizmalarda sistematik hakkında bilgi sahibi olabilme
7Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar arsındaki farklılıkları anlayabilme.
8Mikrobiyal genomik hakkında temel bilgiye sahip olabilme
9Mikroorganizmalar arasında etkileşimler ile ilgili yorum papabilme
10Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamalardaki kullanımlarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmalar, mikrobiyal yaşam, mikroorganizmaların hücre yapısı, metabolizması, mikrobiyal üreme, metabolik regülasyon, evrim ve sistematik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Mikrobiyal yaşama genel bir bakışÇevremizdeki Mikroorganizmalar ve Mikroskop
2Makromoleküller, Hücre yapısı/İşleviFungusların Genel Özellikleri ve Eşeysiz Üreme Yapıları
3Beslenme ve laboratuar kültürü ve Mikroorganizmaların metabolizmasıFungusların Eşeyli Üreme Yapıları
4Mikrobiyal üremeBakterilerin Genel Özellikleri, Morfolojileri, Basit Boyama
5Moleküler biyolojinin esaslarıGram Boyama, Mikroorganizmaların Boyut Ölçümü
6Metabolik regülasyonMikroorganizmaların Beslenme İstekleri , Besiyeri tipleri
7Virolojinin esaslarıSaf Kültür Elde Etme Teknikleri
8ArasınavSINAV
9Bakteri genetiğiMikroorganizmaların mikroskopik Karakteristikleri
10Mikrobiyal evrim ve sistematikMikroorganizmaların Kültürel Karakteristikleri
11Prokaryotik çeşitlilik: BakterilerMikroorganizmaların Kültürel Karakteristikleri
12Prokaryotik çeşitlilik: ArchaeaMikroorganizmaların Biyokimyasal Faliyetleri
13Ökaryatik hücre biyolojisi ve ökaryotik mikroorganizmalarMikroorganizmaların Biyokimyasal Faliyetleri
14Mikrobiyal genomiklerMikroorganizmaların Kontrolü
15Viral çeşitlilikMikroorganizmaların Kontrolü
16Final SınavıSINAV
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J. 2006 Brock's Biology of Microorganisms. Eleventh Edition, Prentice-Hall,Inc., Lodish,H.,Berk,A.,Zipursky,S.L.,Matsudaria,P.,Baltimore,D.,Darnell,J.,2000. Molecular cell Biology. W. H. Freeman and Company, Tortora,C. F.,Funke, B. R., Case, C.L.1995. Microbiology: An Introduction,Fifth Edition,The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama6318
Rapor Sunma5210
Bireysel Çalışma9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2714
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2714
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1544     44  55
ÖÇ2 44 4   344 55
ÖÇ35 4 5   44  55
ÖÇ4555 5    44 54
ÖÇ5 555 55  44455
ÖÇ65555 5  44  55
ÖÇ7  555  43444  
ÖÇ8  4     255442
ÖÇ94 5    244    
ÖÇ10              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr