Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001192006SCIENTIFIC ENGLISH-IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin biyolojinin temel konuları ve teknik terimleri hakkında ingilizce bir anlatımla bilgilendirilmesini ve mesleki ingilizcelerinin ilerlemesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İsmail TÜRKAN, Prof. Dr. Ferah SAYIM
Öğrenme Çıktıları
1Temel ingilizce bilgisini tekrar edebilme.
2Derste ingilizce dinleme ve konuşma yoluyla ingilizce pratiğini arttırabilme.
3İngilizce bilimsel yayın okuma alışkanlığı kazanabilme.
4Popüler bilim konularında genel bilgi edinebilme.
5Mesleki ingilizce terimlere aşina olabilme.
6Öğrenci için güncel ingilizce bilimsel yayınların takibini kolaylaştırabilme.
7İngilizce sunum hazırlama ve sunma deneyimini kazanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İngilizce dil bilgisi tekrarı ve biyoloji ile ilgili ingilizce okuma parçaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Reminder course 1: Simple Present Tense Essay 1: Example of a Scientific Method, Kettelwell Experiment
2Reminder course 2: Scientific Vocabulary Essay 2: Example of a controlled experiment, sweetener S study
3Reminder course 3: Prepositions Essay 3: Example of observational data, reproduction behavior of ostrich
4Reminder course 4: Adjectives Essay 4: The sections of a research paper
5Reminder course 5: Modals Essay 5: Life after photosynthesis
6Presentations
7Summary
8Midterm Exam
9Reminder course 6: Attributes Essay 6: Tree rings tell a story
10Reminder course 7: Present perfect tense Essay 7: Plants and their pollinators
11Reminder course 8: Objectives Essay 8: Skin cancer on the rise
12Reminder course 9: Modals II Essay 9: William Harvey and the circulation of the blood
13Reminder coutse 10: Conjugations Essay 10: Cardiovascular disease
14Presentations
15Summary
16Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biology, Neill CAMPBELL and Jane REECE, Benjamin Cummings Pub. 2007 Biology, Life on Earth,, Teresa AUDESİRK, Gerald AUDESİRK, Prentice Hall Pub., 1999 Biology, Slyvia S. MADER, McGraw-Hill Pub.,1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Seminer224
Bireysel Çalışma9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma13452
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     5     4  
ÖÇ23  4 5     44 
ÖÇ33  4 5     4 4
ÖÇ4     5     4  
ÖÇ5   4 5     4  
ÖÇ6   4 55       
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr