Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402001762010BIOSTATISTICSZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlayıp, kendi alanlarında kullanabilmelerine olanak sağlayacak temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğreneceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Burcu Aytaçoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Temel istatistiksel kavramlar bilgisi
2Değişken Türleri arasındaki farkları ayırt edebilme
3Temel olasılık bilgisi
4Rasgele değişken tanımı bilgisi
5Frekans dağılım tablosu oluşturabilme bilgisi
6Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme bilgisi
7Homojenlik ve ilişki durumlarını ayırt edebilme
8Hipotez Testlerine ilişkin temel kavram bilgisi
9İstatistiksel tabloları okuma bilgisi
10Basit doğrusal regresyon analizi yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel İstatistiksel Kavramlar, Olasılık, Rasgele Değişken ve Olasılık Dağılımları, Frekans dağılımları, Genel grafikler, Tanımlayıcı istatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Dağılım Ölçüleri, Normal ve Standart Normal Dağılım, Kikare – Testleri, Olağanlık Tabloları, Hipotez Testleri, Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel İstatistiksel Kavramlar: Kitle, Örneklem, Parametre, İstatistik, Veri, Değişken
2Frekans Dağılım Tablosu, Grafikler: Histogram, Çizgi Grafiği, Çubuk Grafiği
3Gövde – Yaprak Grafiği
4Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Medyan, Mode
5Değişkenlik Ölçüleri: Açıklık, Varyans ve Standart Sapma
6Olasılık: Olasılık Kavramına İlişkin Temel Tanımlar, Olasılığın Tanımları
7Rasgele Değişken, Rasgele Değişken ve Fonksiyonları: Kesikli Rasgele Değişken ve Fonksiyonları
8Arasınav
9 Sürekli Rasgele Değişken ve Fonksiyonları
10Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım
11Hipotez Testleri, Kitle Ortalamasına Dayalı Tek Örneklem Z – Testi
12Kitle Ortalamasına Dayalı Tek Örneklem t – Testi
13Basit doğrusal regresyon analizi
14Kikare – dağılımı, Kikare – Testleri
15Genel tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Şanslı Şenol, “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 2. Şanslı Şenol, “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 YARDIMCI KİTAPLAR: Applied Statistics and Probability for Engineers, Montgomery & Runger, 3rd Ed.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 2 22    3    
ÖÇ2222 2    2    
ÖÇ323 2     3    
ÖÇ4 2  3    3    
ÖÇ5233 3 3  3    
ÖÇ6233 3 3  3    
ÖÇ733434  3 4    
ÖÇ8222 2    2    
ÖÇ9 2            
ÖÇ10222 2    2    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr