Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002052006HİSTOLOJİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dokuların yapı ve işlevlerini tanımlamak ve lisans eğitimlerini sürdüren biyoloji bölümü öğrencilerine temel bilgiler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Prof. Dr. Gürsel ERGEN Prof. Dr. Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ Assist. Prof. Dr. Hatice KARAKİŞİ
Öğrenme Çıktıları
1Memelilerin mikroskobik anatomisi hakkında kavramsal bilgi edinilmesini sağlamak
2Temel doku ve organ yapılarının tanımlanabilmesi ve açıklanabilmesini sağlamak
3Memelilerde farklılaşmış/özelleşmiş hücre ve doku tipleri ile, organ ve sistemlerin yapı ve işlev bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
4Memeli organlarının, doku tiplerinin ve farklılaşmış/özelleşmiş hücre tiplerinin mikroskobik anatomisinin gözlenebilmesi ve araştırılabilmesi
5Temel ve uygulamalı bilimler arasında uygun bağlantıların kurulabilmesine dair temel bilgilerin edinilmesini sağlamak
6Bilimsel literatürün okunma ve değerlendirilebilmesinde deneyim kazanılması
7Mikroanatomi araştırmalarında kullanılanbazı teknikler hakkında bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, memeli histoloji ile ilgili olarak hem okuma ve tartışma, hem de laboratuvar çalışmaları olmak kaydıyla detaylı çalışmalar survey içermektedir ve sadece yapısal benzersizlikleri anlamaya göre değil, ayrıca işlevsel bağlantılar üzerine tasarlanmıştır. Dersin bitiminde başarılı öğrenciler hayvan dokularının organizasyon ve görünümlerine aşina olacaklar; fotomikrograf, preparat, dijital görüntüler ve internet kaynaklarını kullanarak normal memeli doku ve organlarının yerleşim ve tanımlanmalarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca histoloji alanında yerleşik özel ve precise terminoloji kullanabilecekler, esas organlardan alınan örnekleri, hücre ve bileşenleri de dahil olmak üzere ışık mikroskobu ile inceleyerek ayırt edebilecekler ve dokularla organ işlevleri arasındaki ilişkileri anlayacaklardır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş. Dokular, kavram ve sınıflandırma. Epitel doku: Yapısal özellikler, kökenleri, dağılım ve işlevi. Örtü ve bez epiteli ile salgı bezi kavramları. Epitelin histofizyolojisi.Histolojide kullanılan yöntemler, ışık mikroskobuyla çalışma sistemi. Örtü epiteli, üreter
2Bağ dokusu: Matriksin biyokimyasal bileşenleri, fibril tipleri ve esas hücre tiplerinin morfolojik yapıları ve işlevleri. Sınıflandırma ve histofizyoloji.Ekzokrin ve endokrin bezler: Tükrük bezi, pankreas
3Yağ dokusunun yapısı ve işlevleri. Kıkırdak dokusunun yapısal özellikleri, sınıflandırılması ve histofizyolojisi. İdrar kesesinde gevşek lifli bağ ve yağ dokusu, kurbağa derisinde düzensiz, tendonda düzenli sık lifli bağ dokuları.
4Kemikler ve kemik dokusu: Süngersi kemik ve kompakt kemiğin, periosteum ve endosteumun yapısı ve işlevleri. Hücre tipleri. Kemikleşme. Histofizyoloji. Eklemler.Kemik Dokusu
5Kan dokusu: Plazmanın yapısı, kan hücrelerinin sınıflandırılması. Pıhtılaşma. Kan dokusu, hücreler
6Kan dokusu: hematopoezis ve immün sisteme genel bakış. Lenfoid doku ve organlar. bağışıklık sistemine genel bakışLenfoid sistem, dalak
7Kas dokusu: İskelet kası. Kırmızı, beyaz ve intermediyat fibriller, miyofibriller ve miyofilamentler. Kayan filament modeli, motor innervasyon. Kalp kası ve düz kasın genel yapısı. Kas dokusu, iskelet kası, kalp kası, düz kas
8ArasınavArasınav
9Sinir dokusu: Nöronların yapı, işlev ve sınıflandırılmaları. Gliyal hücreler ve miyelin kılıf. Aksiyon potansiyeli. Sinapslar ve nörotransmitterlere genel bakış Sinir dokusu, beyincik, omurilik
10Merkezi ve Çevresel Sinir Sistemi: Beyin, beyincik, omurilik, nukleuslar, ganglionlar ve periferal snirlerin genel yapı ve işlevleri. Beyin-omurilik sıvısının bileşenleri, kan-beyin bariyeri. Nöroendokrin Sistem, genel bakışSinir dokusu, periferal sinir Nöroendokrin sistem, tiroid
11Kalp-damar sistemi: Kalbin yapısı ve işlevleri. Kan damarları, yapı, işlev ve sınıflandırılmaları. Arteriyovenöz bağlantılar. Kalp-damar sistemi, arter. Solunum sistemi, akciğer
12Solunum sistemi: Nazal boşluklar, larinks, trake, bronş, bronşiyol ve alveollerin yapı ve işlevleri. Sindirim sistemi: Oral kavite ve farinksin yapısı ve işlevleri. Sindirim kanalı, özofagus, fundus
13Sindirim sistemi: Mide, ince ve kalın bağırsağın temel yapısal özellikleri ve görevleri. .Sindirim sistemi, duedonum.
14Sindirim sistemine bağlı bezler: Karaciğer, safra kesesi ve pankreas.Sindirim sistemi, karaciğer.
15Boşaltım sistemi: Böbrek, nefronların yapı, işlev ve sınıflandırılması. Glomerulus ve Bowmann kapsülü, yapı ve işlev.Boşaltım sistemi, böbrek
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Sema İşisağ Üçüncü, Gürsel Ergen, Hüseyin Arıkan, 2009. Histoloji. EÜ Yayınları, 2. Baskı, Bornova-İzmir YARDIMCI KİTAPLAR: Luiz C. Junqueira and Jose Carneiro , 2005, Basic Histology, Text and Atlas, 11th Ed., McGraw-Hill Publishing. Michael H. Ross, Gordon I. Kaye and Wojiech Paulina, 2003. Histology, A Text and Atlas. Fourth Edition. Williams & Wilkins, Baltimore.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1543         5 
ÖÇ2554   4     5 
ÖÇ3 45         5 
ÖÇ455455 4     5 
ÖÇ554545    4  5 
ÖÇ6 3   4 5  35  
ÖÇ7 4     54  4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr