Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002062006DENİZ BİYOLOJİSİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı; öğrencilerin, denizlerin ve okyanusların biyolojileri ile ekolojileri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini, denizlerin ve denizel organizmaların ekonomik önemleri ile sınıflandırılmaları arasındaki bağlantıları kurabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Atakan Sukatar, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mermer, Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya
Öğrenme Çıktıları
1Deniz ve Okyanusun Kavramlarını öğrenebilme
2Çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılan Denizlerin özelliklerini kavrayabilme
3Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal faktörleri arasındaki bağlantıyı kurabilme
4Denizel organizmaları , Abiyotik ve Biyotik Faktörler ile ilişkilendirebilme
5Biyolojik ve Ekolojik yönden, Yaşam kaynagı Denizleri güncel hayata uyarlayabilme
6Denizlerdeki Pelajik ve Bentik organizmalar arasındaki baglantının sorgulanmasını sağlayabilme
7Deniz Biyolojisi ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Çevresel koşullar ile Deniz ve Okyanuslar arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Deniz biyolojisinin tarihçesi, Deniz ve Okyanusun tanımı, • Denizlerin tanıtılması ve çeşitli özelliklerine göre ekolojik yönden sınıflandırılması, • Deniz suyunun fiziki ve kimyevi özellikleri, • Denizel organizmalar için hayati önem arz eden abiyotik ve biyotik faktörlerin tanıtılması ve aralarındaki ilişkiler, • Pelajik ve Bentik bölgenin canlı toplulukları. • Belli biyolojik özellikleriyle birlikte denizel organizmaların sınıflandırılması. • Okyanus-insan ilişkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Jeolojik Devirler
2Deniz Biyolojisine Giriş
3Okyanus suyu ve bileşiminin kökeni Okyanus ve Denizin tanımı Okyanus ve Denizlerin Jeomorfolojik özellikleri
4Doğadaki su döngüsü – Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Deniz Suyunun Kimyasal Özellikleri Tuzluluk – Oksijen – Kabondioksit – Azot – Hidrojensülfür – Metan Denizlerde PH – Besleyici Elementler – Organik Maddeler
5Deniz Suyunun Fiziksel Özellikleri Işık –Sıcaklık – Basınç – Yoğunluk – Viskozite Su Hareketleri – Akıntılar – Çalkantı ve Dalgalar – Med-Cezir Hareketleri Yaşam sahası olan Denizler – Fauna ve Flora
6Deniz Ekolojisi Denizel Ortamın Ekolojik Bölümleri- Pelajik Bölge – Bentik Bölge Denizel Canlıların Ekolojik Sınıflandırması PELAGOS –Plankton – Nekton – Nöston . BENTHOS Ekolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkileri ABİYOTİK FAKTÖLER – Işık – Sıcaklık – Tuzluluk
7ABİYOTİK FAKTÖLER –Basınç – Yoğunluk –Viskozite Deniz Suyunun Akustik Özellikleri Su Hareketleri – Oksijen - Kabondioksit – Hidrojensülfür – PH Özellikleri Besleyici ve Radyoaktif Elementler – Turbidite – Substratum.
8Arasınav
9Belgesel
10BİYOTİK FAKTÖLER – Besin – Rekabet – Predatörlük – SİMBİYOSİS - Parazitizm – Kommensalizm –Mutualizm – Amensalizm Biyolüminesans – Biyoakustik. Denizel Ekosistemde Üretim , Enerji Akımı ve Madde Döngüsü
11PELAJİK BÖLGENİN CANLI TOPLULUKLARI
12BENTİK BÖLGENİN CANLI TOPLULUKLARI Bentik Canlılar ve Zonasyonu Sahil Bölgesi – Kayalık Sahiller - Kumluk Sahiller - Çamurlu Sahiller
13BENTİK BÖLGENİN CANLI TOPLULUKLARI Kıta sahanlığı – Sert substratum ve Hareketli substratum Biosönozları Deniz Çayırları
14Derin Deniz Bölgesi Kirlenmenin Tanımı ve Tipleri – Pollusyon ve Halk Sağlığı Fouling Olayı – Boring Olayı
15Belgesel
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Geldiay, R., Kocataş, A., “Deniz Biyolojisine Giriş (Introduction of the Marine Biology)”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 31, Bornova-Izmir, 1998. YARDIMCI KİTAPLAR: Waller, G., “Sealife: A Complete Guide to the Marine Environment”, Smithsonian Institution Press, Washington, D. C., USA, 1996. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., Kaya, U. “Omurgalılar Sistematiği (Vertebrate Systematics)”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 181, Bornova-Izmir, 2008. Atatür, M. K., Budak, A., Göçmen, B., “Omurgasızlar Biyolojisi”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 187, Bornova-Izmir, (2009).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ25             
ÖÇ3 5            
ÖÇ45 3         45
ÖÇ5        554454
ÖÇ6  4 4        5
ÖÇ7   5 44       
ÖÇ8 45     554455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr