Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402002122006OMURGALILAR BİYOLOJİSİZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Dönem sonunda öğrencilerin hemikordatlar ve diğer kordalılar da dahil olmak üzere, omurgalı hayvanların biyolojileri ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve konular arasındaki bağlantıları kurabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Mehmet Sıkı, Prof.Dr.Bayram Göçmen, Assoc. Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Assist. Prof. Dr. Ahmet Mermer.
Öğrenme Çıktıları
1Chordata (Sırt İplikliler) Şubelerini öğrenebilme
2Temel Omurgalı Sınıflarını kavrayabilme.
3Fosil gruplar ile Günümüzde yaşayan Omurgalı Sınıfları arasındaki bağlantıyı kurabilme.
4Omurgalı Sınıflarını bir birleri ile ilişkilendirebilme.
5Omurgalı konularını güncel hayata uyarlayabilme.
6Omurgalı Sınıfları arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme.
7Omurgalı Sınıfları ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Çevresel koşullar ile Omurgalı Sınıflarını oluşturan canlılar arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Omurgalılar Biyolojisi Dersinin : • Omurgalılar olarak kabul edilen yuvarlak ağızlı balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin, ayrıca omurgasız olarak kabul edilen protokordatlar ile hemikordatların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, çeşitlilikleri, önemli türleri ve biyolojileri, ekoloji ve etolojileri, evrimleri, ticari önemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır. • Laboratuvar: Çeşitli omurgalı gruplarına dahil bazı türler ile ilgili laboratuvar uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Chordata Giriş -Tunicata (Tulumlular) -Cephalochordata (Kordası başa kadar uzananlar) -Hemichordata (Yarım iplikliler) Laboratuar Düzeni
2-Vertebrata Giriş -Cyclostomata (Yuvarlak ağızlı balıklar) -Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar) (Köpek balıkları + Vatozlar + Deniz kedileri) Chondrichthyes – Kıkırdaklı Balıklar. Osteichthyes – Kemikli Balıklar. Deniz Balıkları
3-Osteichthyes (Kemikli balıklar)Cyclostomata – Yuvarlak Ağızlı Balıklar. Osteichthyes – Kemikli Balıklar. Tatlı su Balıkları
4Amphibia I -Amphibia Giriş, -Apoda (Bacaksız Kurbağalar) -Urodela (Kuyruklu kurbağalar) Amphibia I - Kurbağalar Urodela - Kuyruklu Kurbağalar
5Amphibia II -Anura (Kuyruksuz kurbağalar Amphibia II - Kurbağalar Anura - Kuyruksuz Kurbağalar
6Reptilia I -Reptilia Giriş -Rhynchocephalia (Kalak başlılar) -Testudiniata (Kaplumbağalar) (Pleurodira, Criptodira) Reptilia I – Sürüngenler. Chelonia – Kaplumbağalar
7Reptilia II -Crocodilia (Timsahlar) -Sauria (=Lacertilia) (Kertenkeler) -Amphisbaenia (Bacaksız kertenkeleler) Reptilia II – Sürüngenler. Sauria (=Lacertilia) – Kertenkeleler
8Arasınav
9Reptilia III -Serpentes (=Ophidia) (Yılanlar) Reptilia III – Sürüngenler. Serpentes (=Ophidia)- Yılanlar
10Aves I -Aves Giriş (Kuşlar) -Archaeornithes (Eski Kuşlar) Aves - Kuşlar
11 Aves II -Neornithes (Yeni Kuşlar) Mammalia I - Memeliler I
12Mammalia I -Mammalia Giriş (Memeliler)Mammalia II - Memeliler II
13Mammalia II -Prototheria (=Monotremata) (Tek Delikliler) -Metatheria (=Marsupialia) (Keseliler) Demostrasyon
14 Mammalia III - Eutheria (=Placentalia) (Plasentalılar) Laboratuar Başarı Sınavı
15BELGESEL
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., Kaya, U. Omurgalılar Sistematiği. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 181, Bornova-Izmir (2006). Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., Ayaz, D., Çiçek,K., Omurgalılar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu . Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 181, Bornova-Izmir (2006). YARDIMCI KİTAPLAR: Kuru, M. Omurgalı Hayvanlar (5. Baskı). Palme Yayıncılık, Ankara, 841 s. (1999). Kardong, K.V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. (4th ed.). McGrawHill Comp.Inc.782pp (2006). Demirsoy, A. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota (Cilt 3, Kısım 1). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A/55, Meteksan A.Ş., Ankara, 684 s (1988) Demirsoy, A. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Amniyota (Cilt 3, Kısım 2). Meteksan A.Ş., Ankara, s. 942 ((1992).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama11414
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ25             
ÖÇ3 5            
ÖÇ45             
ÖÇ5        554454
ÖÇ6  4 4         
ÖÇ7   5 44       
ÖÇ8 45     554455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr