Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013042006FİKOLOJİZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alglerin temel kavramlarının öğretilmesini, bu derse özgü terminolojinin kavranmasını, alglerin çeşitliliğinin ve yaşam döngülerinin arasındaki farklılıklarının kavranması ve pekiştirilmesini ,toksik algler ve etki mekanizmalarının öğrenilmesini, ekonomik ve ticari öneme sahip türlerin hangileri olduğunun ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesini, biyoteknolojik olarak hangi alglerden nasıl yararlanılabileceğini, endosimbioz teori, fosil kayıtlar ile bu organizmaların doğadaki işlevlerinin neler olduğunun öğretimesini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Atakan SUKATAR
Öğrenme Çıktıları
1Alglerin temel kavramlarını öğrenebilme
2Bu bitkilerin yaşamdaki diğer organizmalar ile ilişkilerini kavrayabilme
3Alglerin diğer organizmalar ile arasındaki farklılıkları irdeleyebilme
4Deniz,tatlısu ve kara gibi çeşitli ortamlarda yaşayan alglerin farklı özelliklerini öğrenebilme,
5Bu organizmalardan ekonomik olanlarının hangileri olduğunu öğrenebilme,
6Döl almaşları ve yaşam döngüleri hakkında ayrıntlı bilgi edinme
7Endosimbioz teorinin ne olduğu ,fosil algler ve toksik alglerin özelliklerini öğrenebilme
8Bu organizmaların evrimsel özelliklerini ve biyoçeşitlilik açısından önemlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alglerin temel özellikleri, kamçı ve hareket,ışığı algılama sistemleri,pigmentleri ve ışığı yakalama özellikleri;mitokondri ve peroksizomlar; alglerin depo maddeleri; DNA yapıları ve özellikleri, ribozomlar; beslenme tipleri ve özellikleri; alglerde görülen değişik evreler;üreme ve üreme hücrelerinin özellikleri,yaşam döngüleri; yaşama ortamları;karasal ve sucul ortamlarda yaşam; toksik algler ve etki mekanizmaları; evrimsel özellikleri endosimbioz teori, fosil kayıtlar, filogeni ve sınıflandırma; alglerde fotosentez; Prokaryotik ve ökaryotik algler, Cyanobacteria, Rhodophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Heterocontophyta üyelerinde biyolojik çeşitlilik özellikleri; alglerde biyolüminesens
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alglerin temel özellikleri, kamçı ve hareket , ışığı algılama Cyanobacteria, Dinophyta, Chlorophyta divisiolarına ait tek hücreli örneklerin incelenmesi
2Alglerin pigmentleri ve ışığı yakalama özellikleri Bacillariophyta divisiosuna ait tek hücreli örneklerin incelenmesi
3Mitokondri ve peroksizomlar; Alglerin depo maddeleriCyanophyta (=Cyanobacteria), Chlorophyta,. Rhodophyta, Heterokontophyta divisiolarına ait ipliksi alg örneklerin incelenmesi
4Alglerin DNA yapıları ve özellikleri, ribozomlarRhodophyta, Heterokontophyta divisiolarına ait ipliksi alg örneklerin incelenmesi
5Alglerde beslenme tipleri ve özellikleri; alglerde görülen değişik evrelerChlorophyta divisiosuna ait makroalg örneklerin incelenmesi
6Alglerde üreme ve üreme hücrelerinin özellikleri,yaşam döngüleriRhodophyta divisiosuna ait makroalg örneklerin incelenmesi.
7Alglerin yaşama ortamları;karasal ve sucul ortamlarda yaşamRhodophyta divisiosuna ait makroalg örneklerin incelenmesi
8ARASINAVAraziden örneklerin toplanması
9Toksik algler ve etki mekanizmalarıAraziden toplanan örneklerin incelenmesi
10Alglerin evrimsel özellikleri,endosimbioz teori, Araziden toplanan örneklerin incelenmesi
11Fosil kayıtlar, filogeni ve sınıflandırma;Rhodophyta divisiosuna ait makroalg örneklerin incelenmesi
12Alglerde fotosentez; Prokaryotik ve ökaryotik alglerRhodophyta divisiosuna ait makroalg örneklerin incelenmesi
13Cyanophyta, Rhodophyta divisiolarında biyolojik çeşitlilik özellikleriHeterokontophyta divisiolarına ait makroalg örneklerin incelenmesi
14Chlorophyta,Euglenophyta,Dinophyta, alglerde biyolüminesensHeterokontophyta divisiolarına ait makroalg örneklerin incelenmesi
15Cryptophyta,Heterocontophyta(Diatomeler, kahverengi algler) LABORATUAR SINAVI
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SUKATAR ,A. Fikoloji Ders Notları .2007. Üniversiteliler Fotokopi. Bornova-İZMİR YARDIMCI KİTAPLAR: Lee, E.R. 1999.Phycology. 614 pp. Cambridge University Press. UK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması12224
Gözlem10220
Rapor Hazırlama212
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma10110
Okuma8216
Laboratuvar Ara Sınavı11010
Laboratuvar Sınavı11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15          4 4
ÖÇ25        4    
ÖÇ3 5  3         
ÖÇ45 3           
ÖÇ5        554444
ÖÇ6  4 4         
ÖÇ7   5 445      
ÖÇ8445           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr