Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013052006EKONOMİK BOTANİKZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonomik botanik dersinin amacı, insanlar ve bitkiler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Botanik, sistematik, evrim, anatomi ve antropoloji, alanlarını kapsar. İnsanların, gıda, ilaç,tekstil,barınak vs. ihtiyaçları bitkiler olmadan gerçeklesemez. Bitkiler olmadan yaşam gezegenimizde imkansız olacaktır. Bitki ve bitkisel ürünler olmadan insan, sefil, çıplak ve aç olurdu. Çoğumuzun bitkileri tanımada bilgisi yetersizdir ama, hayatımızın hemen her yönünde onlar vardır. Bu dersin amacı da , bu farkındalığı yaratmak ve bitkilerin insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez olduğuna dikkat çekmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Meliha GEMİCİ
Öğrenme Çıktıları
1Taksonomik çeşitlilik ve faydalı bitkilerin önemli familyalarına ait temel bilgilerin öğrenilmesi
2Modern toplumlarda bitkilerin ekonomik kullanımlarının tanıtımı. Bitkiler satın alınırken farkındalık ve bitkisel ürünlerin günlük yaşamdaki durumu.
3 Konuları ,anlamak, yorumlamak ve bir araştırma projesi analiz yapabilmek ayrıca, hipotez formüle etmek, veri toplamak ve analiz etmek ve sonuçları bir bilimsel rapor formatında sunmak.
4Biyolojik konular ve verilerin , hedef kitleye etkin bir şekilde açıklanması ve iletişim yeteneği.
5Laboratuarda temel aletleri kullanma ve çalışma yetisi göstermek
6Temel kavramları anlamak ve bilimsel terminoljiyi yazılı ve sözlü olarak doğru şekilde kullanma yeteneği göstermek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomik botanik dersinin içeriği insanlar tarafından kullanılan bitkilerdir, yiyecek, içecek, ilaç, tekstil, barınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanırlar. Etnobotaniğin çalışma alanını, nasıl belirli bir kültürün insanları ve o bölge bitkilerinin kullanımını oluşturuyorsa, Aslında her ikisinin de ortak noktası, disiplinler arası oluşan endişedir, bu durum insanlar ile bitkiler arasında sayısız ilişkiler ortaya çıkarmıştır. Bu dersin kapsamı hem önemli, hem de geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Bu ders içerik olarak, bitkilerin insanlar tarafından kullanımını, ayrıca kültüre alınarak yetiştirilen bitkilerin yanı sıra doğada büyüyen bitkileri de ele alacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Faydalı bitkilerin önemli familyaları ve taksonomik çeşitliliği konusunda temel bilgilerin verilmesi ve faydalı bitkilerin sınıflandırılması (Ekonomik olarak kullanılan ,ekonomik olmayan ve zararlı bitkiler).Laboratuarda kullanılacak çözeltilerin hazırlanması ve yapılacak çalışmaların tanıtılması.
2Besin bitkilerinin tanıtımı ve gruplandırılması (tahıl, yağ, sebze, ve meyve bitkileri.)Monokotil ve dikotil bitkilerde, primer ve sekonder nişastanın varlığının belirlenmesi ve nişasta tipinin tayini.
3Tahıl bitkileri (hububat bitkileri).Bitkilerin sistematik özellikleri,besin içerikleri,kullanım alanları.Protein ve protein tayini genel özellikleri, proteinlerin ekstraksiyonu , proteinlerin sınıflandırılması, protein belirlenmesi, (biüret reaksiyonu,milon reaksiyonu) protein parçacıkların mikroskobik görünümü.
4Sebze bitkilerinin sistematik özellikleri,besin içerikleri,kullanım alanları.Yağların genel özellikleri ve ekstraksiyonu ile tanınması (katı ve sıvı yağlar,mumlar,fosfolipidler), yağların özellikleri ,yağın ekstraksiyonu ,yağ danelerinin mikroskobik tanıtımı ,kimyasal reaktifler ve gerekli malzemelerin hazırlanması.
5Yağ bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları ( yağlı tohumlar). Yağların iyot sayısı ile sabunlaşma sayısının belirlenmesi ve yağların ekonomik önemi.
6Meyve bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (yaş meyvalar).Çay bitkisinden kafein elde edilmesi.
7Meyve bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (kuru meyvalar).Öğrenci sözlü sunumları I.Limon bitkisinin meyvesinden sitrik asit elde etme yöntemi.
8arasınav.Demostrasyon gezisi ile ekonomik olarak kullanılan alglerin tanıtılması
9Baharat bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanlarıTanenler ve elde etme yöntemleri,tanenin tanınması,bitkilerden tanen eldesi,ve tanenin ekonomik önemi.
10Uyarıcı bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (kahve,çay,kakao,kola,koka,tütün) .Eterik yağlar ve elde etme yöntemleri eterik yağların genel özellikleri,ve su buharı distilasyonu ile elde edilmesi.
11Endüstri bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (esans veren bitkiler,reçine veren bitkiler, kauçuk veren bitkiler).Ekonomik botanik dersinin konusuyla ilgili değişik üretim fabrikasına demostrasyon gezisi.
12Endüstri bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (devam), (sınai yağ bitkileri, boya ve tanen bitkileri,lif bitkileri) . Üretim fabrikasına demostrasyon gezisi .
13Endüstri bitkileri bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (devam), ( şeker veren bitkiler,Odun ve selüloz sanayinde kullanılan bitkiler).Öğrenci sözlü sunumları I:
14Tıbbi bitkilerinin sistematik özellikleri, besin içerikleri,kullanım alanları (Alternatif Bitkileri Değerlendirme ).Öğrenci sözlü sunumları II:
15Süs bitkilerinin sistematik özellikleri ( Çiçek ve Peyzaj Bitkileri ). Öğrenci sözlü sunumları II . Laboratuar sınavı .
16Final sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öztığ,F.,Faydalı bitkiler(ekonomik değeri ve morfolojik özellikleri yönünden bitki cinsleri), 1971. İST.Üniv.Yayınları.No:1673. Özyurt,S.,Ekonomik Botanik ,1992, Erciyes Üniv.Yay. no.47. Ketenoğlu,O.,Obalı,o.,Kurt,l.,Güney,K.,Tuğ,g.,Geven,F.,Bingöl,Ü.,Körüklü,T.,Ekonomik Bitkiler, 2011. Palme Yayınları:594., ISBN: 978-605-4414-44-4., Economic Botany – Plants in Our World, (3rd. Ed.) 2001 -B.B. Simpson and M.C. Ogorzaly. Advances in New Crops,Proceedings of the First National Symposium,1990,New Crops,Research, Development, and Economics Gemici, M. 2009. Ekonomik Bitkiler Ders Notları, Bornova
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar125
Rapor Hazırlama110
Rapor Sunma15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar12224
Deney339
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma5525
Laboratuvar Sınavı111
Deney Sonrası Quiz12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2 5   3        
ÖÇ3 555    3 55  
ÖÇ4   55 44     3
ÖÇ5            5 
ÖÇ6             5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr