Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013101997BİTKİ EKOLOJİSİZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ekolojinin temel kavramları, ortamın fiziksel ve biyolojik etmenleri ile bitkiler arasında ilişkileri, bitkilerin yaşam döngüsünde ortamla etkileşimlerinin anlaşılmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol
Öğrenme Çıktıları
1Temel ekolojik kavramlarını öğrenebilme
2Bitkileri toprak, iklim ve diğer canlılar ile ilişkilendirebilme
3Ekoloji konularını güncel hayata uyarlayabilme
4Ekolojik kavramlar ve deneyler arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojinin bazı temel kavramları, toprak, ışık , sıcaklık , su, rüzgar, yangın bitki ilişkileri, simbiyosiz, parazitizm gibi bitkilerin karşılıklı ilişkileri, ekolojik yaşam döngüsüne ortamın etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekoloji hakkında genel bilgiler ve otoekoloji ve sinekoloji hakkında bilgiler, Ekolojnin bazı temel kavramlarıTanışma ve uygulama programı hakkında bilgilendirme. Ekoloji bilim dalının tanımı, kapsadığı alanlar, tarihsel gelişimi ve bu günkü uygulamaları.
2Ortamın fiziksel etmenleri. Toprak etmeni I; toprağın ana maddesi, bünyesi, yapısı,havası, sıcaklığı, organik madde Bitkilerde Rekabet tanımı örnekler ile anlatımı ve konuyla ilgili Botanik bahçesinde deneme kurulması
3Toprak etmeni II. Toprak suyu, toprak eriykleri, toprak tepkimesi, toprak tuzluluğu, toprağın gelişmesiFenoloji, tanımı uygulamaları hakkında bilgilendirme.Botanik bahçesinin tanıtılması. Gezi sırasında dönem boyunca her öğrencinin fenolojik gözlem ve türün tanıtım sunumunu yapacağı türlerin belirlenmesi ve tanıtılması.
4İklimsel etmenler I. Işık etmeni. Işığın özellikleri, ışık şiddetini etkileyen ortam koşulları,ışığın bitkiler üzerindeki etkileri,ışığın bitkiler üzerindeki morfolojik ve fizyolojik etkileri, fotoperiyodizma.İklim tanımı önemi ve iklim diyagramlarının çizilme prensipleri ve uygulamaları. Öğrenci sunumları
5İklimsel etmenler. II.Sıcaklık etmeni. Sıcaklığın özellikleri, bitkilere etkisi, termoperiyodizmaTürkiye iklim tipleri ve biyo iklim katlarının tanıtımı saptanma yöntemleri ve uygulamaları. Öğrenci sunumları
6İklimsel etmenler. III. Yağış ve su etmeni. Suyun kaynağı, suyun alınımı, karasal bitkilerde su dengesi, Bitkilerin su ilişkilerine göre sınıflandırılması.İklimsel parametrelerden ışık ve sıcaklık etmeni. Arazi çalışmalarında kullanılan eski ve yeni teknoloji analog ve dijital cihazların Botanik bahçesinde tanıtımı ve uygulamalarının öğrenciler tarafından yapılması. Öğrenci sunumları
7İklimsel etmenler. III. Yağış ve su. Hidrofitler, mezofitler, kserofitlerAtmosferik nem ve rüzgar etmenini tanımlanması. Arazi çalışmalarında kullanılan eski ve yeni teknoloji analog ve dijital cihazların Botanik bahçesinde tanıtımı ve uygulamalarının öğrenciler tarafından yapılması. Öğrenci sunumları.
8ARA SINAV
9İklimsel etmenler. IV. Rüzgar etmeni. Çevresel değişimler (ısı ve gaz değişimi, sürtünme ilişkileri ), Havada asılı taneciklerin taşınması, biyüme ve gelişmede rüzgar etkilerEkolojik çalışmalarda kullanılan meteoroloji istasyonlarının tanıtımı. Hava sıcaklığı ve nemi, toprak sıcaklığı ve nemini uzun süreli kayıt edebilen datalogger (veri kaydediciler) ile Botanik bahçesinde arazi uygulamaları. Cihazın kurum ve veri eidesi prensiplerinin anlatılması. Alınan verilerin bilgisayara aktarımı ve verilerin işlenmesinde kullanılan programların tanıtımı ve uygulamaların yapılması. Öğrenci sunumları
10Biyolojik etmenler. Yangın etmeni. I. Yangın sıcaklıkları, yangının erozyon ve jeomorfoloji, besin döngüsü üzerine etkileri. Bitkilerde tozlaşma mekanizmalarının tanıtılması. Görsel sunumlar (videolar) ile bilgilendirme. Öğrenci sunumları
11Biyolojik etmenler. Yangın etmeni. II. Yangının bitki büyüme ve gelişmesi üzerine etkileri Toprak yapısı, farklı toprak tipleri, arazide toprak örnekleme yöntemleri ve öğrenciler tarafından temin edilen toprak örnekleri ile uygulamalı olarak bünye analizi. Öğrenci sunumları
12Biyolojik etmenler. Simbiyosiz, parazitizm, epifitizm, karnivorizm, amensalizm, otlatma, hayvanaların tozlaşma ve tohum dağılımındaki etkenliğiToprakta tuz ve pH belirlenmesi yöntemleri ve uygulamaları. Öğrenci sunumları
13Ekolojik hayat devresi(Yaşam döngüsü) I. Göç, (hareket yetenekleri, yayılım araçları, uzaklık ve topografya), istila, yerleşme ve çimlenme2. Hafta kurulan ve öğrenciler tarafından uygulama harici gözlemleri ve kontrolleri yapılan rekabet denemelerinde verim analizi için bitkilerin hasadı. Gerekli ölçümlerin yapılması ve tüm öğrenci verilerinin tablo haline getirilerek işlenmesi. Deney ile ilgili yazılacak rapor hakkında bilgilendirme. Öğrenci sunumları.
14Ekolojik hayat devresi(Yaşam döngüsü) II. Fide gelişimi, vejetatif gelişme, çiçeklenme, tozlaşma ve dağılım, meyve oluşturma, tohum verimi, yaşama gücü.Genel tekrar ve Öğrenci sunumları.
15Koruma Biyolojisinde ekolojnin rolüSINAV
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: M.Öztürk,Ö.Seçmen, “Bitki Ekolojisi”.Ege Üniv. Yay. İzmir, 1999 YARDIMCI KİTAPLAR: E.P.Odum,G.W.Barret. Ekolojinin Temel İlkeleri (Çev. Ed. K.Işık ) Palmae Yay. Ankara,2008 Kılınç, M., Kutbay, G., Yalçı, E., Bilgin, A. (2006). Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Uygulamaları. Palme Yayıncılık, Ankara. Kocataş, A., (2012). Ekoloji Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Deney6318
Gözlem122
Rapor Hazırlama339
Rapor Sunma428
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)137
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2454         5 
ÖÇ3        3 4 44
ÖÇ443          3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr