Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013171997BİTKİ COĞRAFYASIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerin, tür, cins, familya, gibi farklı taksonomik düzeylerde flora bölgeleri bağlamında tanımlanabilen güncel ve geçmişteki yayılış alanlarını, kökenlerini ve değişimlerini nedenleri ile birlikte ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan Yıldırım
Öğrenme Çıktıları
1Bir bütütün olarak tüm dünyada biti yaşamını anlamak.
2Bitki yaşamını etkileyen doğal koşulları gözlemek.
3Botanik bilimini bitki coğrafyası çerçevesinde değerlendirmek.
4Bitki örtüsünü uzaktan algılama yöntemi ile haritalamak.
5Biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynaklarını incelemek.
6Habitat tiplerinin ayrımında fitocoğrafik bölgeleri kullanmak.
7İnsan ve bitki yaşamı arasındaki ilişkileri ortaya koymak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
İki kez teknik gezi
Dersin İçeriği
Geleneksel olarak Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Botanik Bilim Dalı’nın önemli alanlarından biridir. Bitki Coğrafyası dersi bu alanın kapsamında değerlendirilen Bitki Ekolojisi, Vejetasyon Bilgisi ve Paleobotanik ve Filogeni dersleri ile birlikte belirli ölçüde kompleks oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki Coğrafyası dersinin amaç, kapsam ve önemi; dersin içeriği, ders programı ile derste yararlanılacak kaynaklara ilişkin bilgilendirme.
2Bitkilerin coğrafik dağılımlarını sağlayan unsurlar. Coğrafik dağılım, bitkilerin coğrafik dağılım alanları, dağılım alanlarını haritalama teknikleri.
3Dağılış Alanlarının Yapıları: Kozmopolit alanlar, kuşaksal alanlar, endemik alanlar, vikaryant alanlar, kesintili alanlar.
4Dağılış Alanlarını Sınırlayan Etkenler: Paleocoğrafik (Kıtaların Kayması Kuramı, Kara Köprüleri Kuramı) etmenler, paleoklimatolojik etmenler. Bitki taksonlarının orjin (köken veya gen) merkezinin belirlenmesi.
5Tarihsel Etkenler: Yer tarihi boyunca floranın evrimi. Türkiye’nin Tersiyer ve Kuvaterner dönemlerindeki florası (Mezojen elementler, arkto-alpin elementler, boreo-alpin elementler).
6Yayılış Alanlarını Etkileyen Etmenler: Fiziki etkenler: Jeomorfoloji, iklim, ana kaya ve toprak özellikleri, insan baskısı. Ekolojik üniteler: Ekotip veya ekolojik ırk, ekoklin, ekospecies, eko-tür.
7Flora Bölgeleri: Flora bölgesi ve flora elementi kavramları. Holoarktik veya Boreal Üst Bölgesi: Arktik Bölge, Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian) Bölge, Merkezi Asya veya Aralo-Caspien (İran-Turan=İrano-Turanian) Bölge, Akdeniz (Mediterranian) Bölge, Kuzey Amerika Bölgesi.
8Ara sınav
9 Flora Bölgeleri (devam): Neotropikal veya Neoje Üst Bölgesi, Etopien veya Afrikano-Madagaskar Üst Bölgesi: Madagaskar Bölgesi, Kap Bölgesi (Güney Afrika), Saharo-Sindian Bölge.
10Türkiye Flora Bölgeleri: Avrupa Sibirya Bölgesi (Euro-Siberian), Akdeniz Bölgesi (Mediterranian), İran-Turan Bölgesi (İrano-Turanian).
11 Karasal Bitki Formasyonları: Tundra (arktik tundra ve alpin kat), çöller, stepler, tropikal savanlar.
12 Karasal Bitki Formasyonları (devam): Çalımsı formasyonlar (doğal çalımsı formasyonlar, sekonder çalımsı formasyonlar). Maki, garik, frigana vb. formasyonlar.
13Karasal Bitki Formasyonları (devam): Orman formasyonları: Tropikal yağmur ormanları, yaprak döken tropikal ormanlar (muson ormanları), Akdeniz bölgesi herdem yeşil ormanları, ılıman kuşak yaprak döken ormanları, boreal konifer ormanları, seyrek ormanlar (savan ormanları).
14 Vejetasyonda Kademelenme ve Nedenleri: Yatay ve dikey kademelenme, vejetasyon zonları.
15Uygarlık tarihi boyunca dünya ve Türkiye’de insan bitki örtüsü ilişkileri.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Gemici, Y, Gemici, M, 2006, Bitki Coğrafyası, E.Ü. Fen Fakültesi Teksirler Serisi No:136” Akman, Y, 1993, Biyocoğrafya, Palme Yayınları. Erinç, S, 1977, Vejatasyon Coğrafyası İ.Ü.Coğrafya Yayını no:92 İstanbul. Gemici, Y, 1992, Bolkar Dağları’nın (Orta Torroslar) Flora ve Vejetasyonu E.Ü. Araştırma Fonu 88/11 no’lu Proje, İzmir. Gemici, Y, 1994, Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Flora ve Vejetasyonu TBAG-993 no’lu Proje, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155 5 5  5  5  
ÖÇ2          5 5 
ÖÇ3       4    5 
ÖÇ4 5  5 5  555  
ÖÇ5  5    5555555
ÖÇ6555 4    5   5
ÖÇ7  55   55    5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr