Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013202006TIBBİ BİTKİLERZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin tıbbi bitkiler ile ilgili temel kavramları öğrenmesini, drog, bitkisel materyal ve ilaç ham maddeleri arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, tıbbi bitkilere ait konular ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini, deneysel mantık geliştirebilmesini ve tıbbi bitkilere ait problemleri çözebilmesini, tıbbi bitkilerin tarihçesini, fitoterapinin, bitkisel drogların kullanım şekillerinin ve drogların incelenmesinde kullanılan yöntemlerin, droglarda kalite belirlenmesi ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, drogların toplanması, tıbbi bitkilerin içerdikleri etken maddeye göre latince isimleriyle sınıflandırılmalarını, nişasta içeren drogların, şeker ve agar içeren drogların, silis ve kalsiyum karbonat içeren drogların, alkaloid [heterosiklik (piredin ve piperidin alkaloidleri, tropan türevi alkaloidler, kinolein türevi alkaloidler, izokinolein, benzil izokinolein türevi alkaloidler, indol alkaloidleri, pürin, steroid alkaloidler) ve heterosiklik olmayan], glikozit (flavonoid, siyanogenetik glikozit, kükürt glikozitleri, antrasen glikozitleri), tanen ve uçucu yağların elde edilmelerini, reçine ve kauçuğun molekül yapısının ve bu etken maddeleri içeren tıbbi bitkilerin latince isimlerinin kavramasını ve bu konular arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hatice Demiray
Öğrenme Çıktıları
1Tıbbi bitkiler ile ilgili temel kavramları öğrenebilme
2Fitoterapinin temel ilkelerini kavrayabilme
3Moleküler biyoloji, biyokimya, farmakognozi gibi farklı disiplinlerin yaklaşımlarını tıbbi bitkilerin konuları ile ilişkilendirebilme
4Bitkisel droglar, ilaç hammaddeleri ve tıbbi bitkiler arasındaki bağlantıyı kurabilme
5Tıbbi bitkiler konularını güncel hayata uyarlayabilme
6Tıbbi bitkilerle ilgili kavramlar ve deneyler arasındaki bağlantının sorgulanmasını sağlayabilme
7Tıbbi bitkiler ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8 Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tıbbi Bitkilere Giriş, Fitoterapi, Etken Maddeler, İlaçlar ve Droglar, Droglarda Kalite Belirlenmesi, Tıbbi Bitkilerin Yetiştirilmesi, Bitkilerin Toplanması, Drog Kuruduktan Sonraki İşlemler, Ortalama Numune (Mostra) Alımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tıbbi Bitkilere Giriş: Tıbbi Bitkiler Biliminin Tarihi, Tıbbi Bitkilerle ilgili Temel Kavramlar
2Fitoterapi nedir, Homeopati nedir, Fitoterapötiklerin kullanılış Alanları
3Etken Madde, Ergastik Madde Kavramları, Etken maddelerin Sınıflandırılması
4Anorganik Maddeler, Kalsiyum karbonat, Silis, Karbohidratlar, Glikoz, Sakkaroz, Nişasta ve bu maddeleri içeren bitki ve familyalar
5Müsilajlar ve Zamklar; müsilaj ve zamk içeren bitki ve familyalar
6Glikozitler, Siyanogenetik heterozitler, Antrasen glikozitleri, ve bu glikositleri içeren bitki ve familyalar
7Flavon glikozitleri, Kükürt glikosidleri ve bu glikosidleri içeren bitki ve familyalar
8Arasınav
9Alkaloidler, Heterosiklik olmayan alkaloidler, Heterosiklik alkaloidler ve bu alkaloidleri içeren bitki ve familyalar
10Piridin ve piperidin türevi alkaloidler, Tropan türevi alkaloidler, İzokinolein, ve bu alkaloidleri içeren bitki ve familyalar
11İndol türevi alkaloidler, Steroit alkaloidler, Benzil izokinolein türevi alkaloidler ve bu alkaloidleri içeren bitki ve familyalar
12Tanenler, Uçucu yağlar ve bu bileşikleri içeren bitki ve familyalar, Uçucu yağların elde edilmesi, Anfloraj, Tüketme yöntemi, mekanik yöntem,
13Distilasyon yöntemi, su distilasyonu, su ve buhar distilasyonu, doğrudan doğruya buhar distilasyonu, Reçineler, Kauçuk ve bunları içeren bitki ve familyalar
14İlaçlar ve Droglar, taze bitki veya taze bitki organı, kurutulmuş bitki kısmı, Bitkisel Drogların Kullanım Şekilleri, Drogların İncelenmesi: su, kloral hidrat solusyonu, Sartur Reaktifi, Droglarda kalite belirlenmesi
15Tıbbi Bitkilerin Yetiştirilmesi, Bitkilerin toplanması, Drog kuruduktan sonraki işlemler, Ortalama numune(Mostra) alımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Plants of Gods: Their Sacred, Healing, and Hallucinogenic Powers, 2001. Richard Evans Schultes, Albert Hofmann, Christian Rätsch, Healing Arts Press, Edition:2nd. 2. The natural History of Medicinal Plants, 2008. Judith Sumner, Timber Press, Inc., Oregon, U.S.A. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler I II III. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir. 2. N. R. Farnsworth, 1982, The Consequences of Plant Extinction on the Current and Future Availability of Drugs, University of Illinois Medical Center, Chicago, Illinois
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Ev Ödevi225
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma236
Bireysel Çalışma21224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma11555
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)143
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2 5   3 4      
ÖÇ35 3           
ÖÇ4      5       
ÖÇ5  4  4        
ÖÇ6    5 4       
ÖÇ7445           
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr