Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402013662007HERBARYUM TEKNİKLERİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Farklı bitki gruplarında en ilkelden gelişmişe kadar çeşitli örneklerin toplama, koruma ve saklama yöntemlerinin öğretilmesi, bitkisel materyallerin uzun yıllar saklanması ile herbaryum ve herbaryum merkezlerinin işlevi ve öneminin anlatılması, arazi çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, bitki örneklerinin tayini ve herbaryumlarının yapılması ve rapor hazırlama gibi çalışmalar yapılarak dersin uygulamaya yönelik biçimde işlenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Aykut Güvensen
Öğrenme Çıktıları
1 Herbaryum tekniklerinin öneminin kavranması
2 Herbaryum ile diğer saklama teknikleri ve farklı bitki grupları açısından öneminin öğrenilmesi
3 Biyoloji ve botanik bilimlerinin temelini teşkil etmesi nedeniyle herbaryum ve herbaryum tekniklerinde uygulanabilirliğin, tıp, eczacılık, ormancılık, ziraat ve çevre bilimleri gibi diğer pek çok bilim dalları arasında koordineli bilgi alışverişini sağlayabilmesi
4 Ulusal ve uluslar arası veri tabanları ve kaynakların takip edilmesiyle taksonlara ait isimlendirme ve yeni kayıtların güncellenme önemi ve gerekliliğinin kavranması, bunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5 Temel sistematik bilgisinin kazanılması sonucu öğrenilen herbaryum teknikleri sayesinde diğer bilim dalları ile multidisipliner çalışmalara iştirak edebilme, bu alanla ilgili uygulama ve teorik bilgileri aktarabilme ve sorumluluk alabilme
6 Ulusal ve uluslar arası örnek değişimi ve bilgi alışverişi sayesinde en az bir yabancı dilin öğrenilmesinin sağlanabilmesi
7 Herbaryumu yapılan veya saklanan örneklerin uygun düzende arşivlenmesi ve uzun süre muhafazasında güncel veri girişleri için yeterli düzeyde bilgisayar kullanımına sahip olma
8 Bitkisel canlıları çeşitlilik, habitat, karşılıklı etkileşimler bakımından tanıma, biyoçeşitliliğin öneminin ve korunmasının önemini kavrayabilme, doğanın devamlılığını sağlayabilmeyi öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste herbaryum ve diğer saklama yöntemleri anlatılarak, ulusal- uluslar arası herbaryumlar ve amaçları hakkında bilgiler verilmektedir. Çeşitli bitki türlerine göre geliştirilmiş teknikler anlatılarak bunların gerek laboratuarda gerekse arazi çalışmalarında uygulaması yapılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Herbaryum tekniklerinin tarihçesi, herbaryum ve diğer saklama teknikleri hakkında genel bilgilerHerbaryum ve diğer saklama teknikleri hakkında genel bilgiler
2Ulusal ve Uluslar arası herbaryum merkezleri, kuruluş amaçları, işleyişi ve teknikleri hakkında genel bilgilerÜniversite herbaryum merkezinin genel yapısı, işleyişi ve tanıtımı
3Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Etiketlenmesi; toplamada gerekli olan bilgiler ve malzemelerHerbaryum ve diğer saklama metotlarının farklı bitkisel organizmalarda uygulanma biçimleri ve üniversite herbaryum merkezinde gösterilmesi
4Presleme ve kurutma, arazide not alma ve etiketlemeMikroskobik alglerin toplanma ve saklaması A.Plankton B. Perifiton ve fitobentoz (arazi öncesi hazırlık, arazide dikkat edilecek hususlar, not alma ve botanik bahçesi havuzlarındaki örneklerin incelenmesi)
5Bitkilerin korunması ve saklanması (yapıştırma ve korumada kullanılan fiziksel ve kimyasallar yöntemler)Mikroskobik ve makrroskobik sucul bitkilerin kolleksiyon laboratuvarında saklanması ve incelenmesi
6Herbaryum dolapları, kartoteks, yerleştirme, tayine gönderme ve değiştirme)Makroskobik su bitkilerinin bazı genel özellikleri (herbaryum merkezinde ve botanik bahçesi havuzlarında incelenmesi)
7Bazı özel grupların herbaryumu (Gymnospermlerin saklanması, sukkulent ve dikenli bitkilerle palmiyelerin herbaryumu) I arazi çalışması (toplanan makroskobik su bitkilerinin arazi çalışması sonrasında herbaryumu ve kurutulması ile rapor hazırlığı)
8ArasınavArazi çalışması sonrası preslenen örneklerin kurutulmasından sonra isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve rapor hazırlığı
9Sucul çiçekli bitkilerin herbaryumuMantar ve Likenlerin toplanması, saklanması ve örneklerin herbaryum merkezinde herbaryum tekniklerinin gösterilmesi
10Çiçeksiz bitkilerin toplanma, saklama ve herbaryumları Ciğer otları ve Karayosunlarının toplanması, saklanması ve herbaryum merkezinde herbaryum tekniklerinin gösterilmesi
11Fitoplanktonun, Cyanobakterilerin ve diatomların saklanmasıEğreltilerin toplanması, saklanması ve herbaryum merkezinde herbaryum tekniklerinin gösterilmesi
12Chlorophyta, Phaeophyta ve Rhodophyta üyelerinin toplanması, saklanması ve herbaryumuII arazi çalışması ve toplanan karasal bitkilerin herbaryumu ile rapor hazırlığı
13Mantarlar ve Likenlerin toplanma, saklanma ve herbaryumuII arazi çalışması ve toplanan karasal bitkilerin isimlendirilmesi, etiketlendirilmesi, rapor hazırlığı
14Ciğer otları ve Karayosunları ile Eğreltilerin toplanma, saklanma ve herbaryumuHazırlanan herbaryum örneklerinin teslimi, değerlendirilmesi ve rapor sunumu
15Herbaryumu yapılan örneklere ait veri tabanı oluşturma, bilgisayar ve arşivleme teknikleri hakkında genel bilgilerLaboratuvar sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Seçmen, Ö., Gemici Y., Leblebici E., Görk G., Bekat L., 1992. Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ders notları. 396 sayfa. 2.Öğretim üyesine ait ek ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması236
Alan Çalışması339
Rapor Hazırlama212
Rapor Sunma248
Makale Kritik Etme414
Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma11111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ25             
ÖÇ3 5       52   
ÖÇ43 25       5  
ÖÇ5  2 5 5  4    
ÖÇ6 4   4  2     
ÖÇ7           5  
ÖÇ83       45  45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr