Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014031994BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bitki yetiştirme hususunda etkili olan çevresel koşulları ve toprak özellikleri, yapısı gibi kavramları öğrenmelerinin sağlanması, kültür bitkilerinin tanıtılması, doğal ya da yetitiriciliği yapılan kültür bitkileri arasındaki farklılıkların belirtilmesi, ülkemiz ve dünyadaki kültür bitkilerinin ekonomik anlamdaki önemine işaret edilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Esin Akçam Oluk
Öğrenme Çıktıları
1Doğal ve yetiştiriciliği yapılan (kültür) bitkilerini öğrenme
2Bitki yetiştirme tekniklerini kavrama
3Toprak çeşitlerini öğrenme ve birbiri arasındaki ilişkiyi kurabilme
4Mevsime bağlı olmayan yetiştiriciliğin (sera) nasıl ve hangi koşullarda yapıldığını öğrenme
5Verimli arazilerin değerlendirilebilmesi stratejilerini kazandırma
6Bitki yetiştiriciliği bakımından ülkemiz ve diğer ülkeleri kıyaslayabilme yetisi kazandırma
7Bitki yetiştirme ile ilgili araştırma yapabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Bitki yetiştirmeden yola çıkılarak deneysel mantık ve analitik düşünceyi kazandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doğal ve yetiştiriciliği yapılan (kültür) bitkilerinin tanıtılması, aralarındaki farklılıkların belirtilmesi. Bitki yetiştirmede etkin olan çevresel koşullar ve toprak özellikleri hakkında bilgi verilmesi. Bitki yetiştirme tekniklerinin tanıtılması. Mineral beslenmenin kontrol edilebildiği teknikler. I:Kum kültürleri II:Su kültürleri (Hidroponikler, Aeroponikler ve Akuaponikler). III:Doku kültürlerinden “Mikropropagasyon”. Bitkisel materyale dayalı teknikler. I:Tohumla üretim II:Çelikle üretim III:Aşılama ile üretim. Mevsime bağlı olmayan yetiştiricilik: Seracılık. Bir coğrafyada sahip olunan verimli arazinin işlenmesi yoluyla yapılan bitki yetiştiriciliği : Tarla tarımı. Tarla tarımı çeşitleri :a) Intansif tarım, b) Düzgün tarım, c) Yaygın tarım Belli başlı tarla bitkileri, yetiştirilme koşulları, ülkemiz ve dünya üretim miktarları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doğal ve yetiştiriciliği yapılan (kültür) bitkilerinin tanıtılması, aralarındaki farklılıkların belirtilmesiBotanik Bahçesi’nde çalışmalarda kullanılacak araç-gereçlerin tanıtılması. Uygulamanın işleyiş peryodunun izah edilmesi
2Bitki yetiştirmede etkin olan çevresel koşullar ve toprak özellikleri hakkında bilgi verilmesiToprağın tarım için hazırlanması ( yabancı ot temizleme, çapalama, karık açımı, kompost hazırlanışı) ve hazırlanan alanlarda bitki (Brokoli ve Marul) yetiştirilmesi
3Bitki yetiştirme tekniklerinin tanıtılması-GenelAşı çeşitleri ve Rosa sp. (Gül) bitkisinde Göz aşısı uygulaması; Malus sylvestris ( Elma) bitkisinde kalem aşı uygulaması ile üretim teknikleri
4Mineral beslenmenin kontrol edilebildiği teknikler. I:Kum kültürleriEunymus japonicus (Taflan) ve Buxus sempervirens (Şimşir) dal ve gövde çeliği metotları ile üretim teknikleri
5Mineral beslenmenin kontrol edilebildiği teknikler. II:Su kültürleri (Hidroponikler, Aeroponikler ve Akuaponikler)Şaşırtma yöntemi ile bitkilerin tava ve saksı değişimleri (Eunymus japonicus, Buxus sempervirens)
6Mineral beslenmenin kontrol edilebildiği teknikler. III:Doku kültürlerinden “MikropropagasyonZea mays (Mısır) ve Hordeum sativus (Arpa) bitkilerinde tohumla Tarla koşullarında üretim teknikleri
7Bitkisel materyale dayalı teknikler. I:Tohumla üretim Budama teknikleri ve budamada kullanılacak bitkilerin tanıtımı
8Arasınav
9Bitkisel materyale dayalı teknikler. II:Çelikle üretimSera koşullarında Kum kültürlerinden; dal ve gövde çeliği ile üretim teknikleri (Begonia sp., Saintpaulia ionantha)
10Bitkisel materyale dayalı teknikler. III:Aşılama ile üretimSera koşullarında Kum kültürleri ile yaprak çeliği ve Havai daldırma ile yapılan üretim teknikleri (Dieffenbachia amoene, Impatiens sultani, Ficus lyrata)
11Mevsime bağlı olmayan yetiştiricilik: SeracılıkGünümüz modern bitki yetiştirme tekniklerinden “topraksız tarım” uygulamalarına örnek oluşturan Aeroponik, Hydroponik ve Aquaponik kültürlerinin tanıtımı
12Bir coğrafyada sahip olunan verimli arazinin işlenmesi yoluyla yapılan bitki yetiştiriciliği : Tarla tarımı-Genel bilgiAeroponik, Hydroponik ve Aquaponik kültürlerinin hazırlanması
13Tarla tarımı çeşitleri :a) Intansif tarım, b) Düzgün tarım, c) Yaygın tarımAeroponik, Hydroponik ve Aquaponik denemelerinin takipleri
14Belli başlı tarla bitkileri, yetiştirilme koşullarıÖğrencilerin yaptıkları çalışmaların gözlemlerini kapsayan rapor teslimi, raporların tartışılması ve genel değerlendirme
15Ülkemiz ve dünya üretim miktarlarıLaboratuar Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Plant Biology Linda E. Graham (Author), Jim M. Graham (Author), Lee W. Wilcox (Author)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma224
Proje Hazırlama339
Proje Sunma212
Bireysel Çalışma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Okuma11222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)135
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15         4   
ÖÇ2 5  3         
ÖÇ35 3           
ÖÇ4        5544  
ÖÇ5  4 4         
ÖÇ6   5 44       
ÖÇ7445           
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr